Nieuws
Kerkbalans 2023 - Kerk in balans
30-11-2022 17:46
Het zijn spannende tijden, ook voor het College van Kerkrentmeesters. We bereiden ons voor op de actie Kerkbalans 2023. Deze actie is voor onze gemeente van levensbelang omdat hieruit het grootste deel van onze inkomsten komt. Daarnaast worden we geconfronteerd met veel hogere uitgaven op met name de posten voor de salarissen, de energiekosten en de huisvesting. Zoals het er nu voor staat sluit de begroting in 2023 met een tekort van minstens € 30.000.

Er zijn drie mogelijkheden om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen:
  1. We verlagen diverse begrotingsposten Het gevolg is dat we minder zaken kunnen financieren of zelfs moeten stoppen.
  2. We doen niets en gebruiken onze reserves om daar het tekort mee te dekken. Echter met de huidige tekorten op de begroting zijn we dan snel door onze reserves heen.
  3. U verhoogt, naar vermogen, en vult het toezeggingsformulier voor 2023 ruimhartig in.

In de Twaklank van januari zullen we inzicht geven in de cijfers.
De actie Kerkbalans start dit jaar in onze gemeente in december met een mail naar alle adressen die in 2022 hun toezegging digitaal hebben gedaan, momenteel ongeveer 40% van alle adressen. Dit scheelt ons drukwerk en veel tijd! We doen dan ook een dringend beroep op u om in december of begin januari uw toezegging digitaal naar ons terug te sturen. Dat kan eenvoudig via het logo van kerkbalans op de voorpagina van onze site.

Wilt u voor 2023 voor het eerst digitaal uw toezegging doen, dan kunt u dat ons via de mail Protected email address laten weten.

De landelijke actie Kerkbalans start op zaterdag 14 januari en sluit op zaterdag 28 januari 2023. Gemeenteleden die de toezegging per brief doen krijgen rond deze periode de envelop thuisbezorgd.

College van Kerkrentmeesters
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS