Nieuws
Sing-in op 26 september mmv mannenkoor EDOZA uit Sneek
21-09-2010 21:01
EDOZA, het Interkerkelijk Mannenkoor met de bijzondere klank, vormt al meer dan 50 jaar een deel van de samenleving. Begonnen in Sneek in 1958 met veertig leden, telt het koor nu ca. 130 zangers die uit de hele provincie komen. EDOZA betekent: Evangelie DOor ZAng. EDOZA verleent zijn medewerking aan deze eerste sing-in van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het beloofd een prachtige dienst te worden.
De faam van EDOZA strekt tot ver over de provinciegrenzen. Ook optredens voor radio en televisie, samen met beroemde solisten, hebben gezorgd voor grote bekendheid van het koor.
Het repertoire van EDOZA is breed. Christelijke liederen vormen de basis. Ook negro-spirituals en andere koralen worden veelal gezongen. Musicals en operamuziek wordt ook gezongen door de 130 stemmen, waaronder het prachtige slavenkoor uit ‘Nabucco’ van Verdi en ook werken van Tsaikovske, Grieg en Parker. Er wordt gezongen in het fries en vele andere talen. Dhr Jan Hibma is sinds 1996 als een enthousiaste dirigent verbonden aan dit mannenkoor.


De voorganger in deze dienst is Ds. G. Wessels en de organist Dhr J. Bijhold. De dienst zal om 19.00 uur beginnen en vindt plaats in de Hege Stins.

Allen van harte welkom!!!

Met vriendelijke groet,
Evangelisatie commissie Stiens
Email: ecstiens@gmail.com
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS