Kerkdiensten
Datum:
06-11-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Dankdag, oogstdienst, HA
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Diakenen:
Ankie Hagen
Berber Bergsma
Dethmer Boels
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Zending Zambia
2e collecte:
Kerk