Nieuwsberichten
Vrouwen Zending Thuisfront 20 november
15-11-2013 15:56
Vrouwen Zending Thuisfront.
Op woensdag 20 november vanaf 14.00 uur houden we weer onze jaarlijkse verkoopmiddag met b.v. cadeautjes voor sinterklaas en kerst, kerstkaarten en natuurlijk onze zelfgemaakte en gebreide kleding. Deze keer is er ook een "Altijd Prijs"tafel. En zoals altijd: een verloting. Op 6 november hebben we 11 pakketten kunnen versturen, dank zij uw hulp. We hopen op een goede verkoop zodat we ook in februari weer veel mensen in ons zendingsgebied, Brazilië, blij kunnen maken. Giften zijn ook altijd welkom.
Ons banknummer is: 61.76.05.475 A.B.N.Amro onder vermelding van "Handwerken voor de zending"
Kerkelijke menukaart 25 november
15-11-2013 12:12
Hierbij wordt u weer uitgenodigd voor de "Kerkelijke Menukaart".
We gaan er weer een fijne morgen van maken met een goede en smakelijke maaltijd. Voor wie? Alleenstaande ouderen. Waar? Het Sint Vitushûs. Wanneer? Op maandag 25 november van 11.30 uur tot 13.00 uur. Er wordt een bijdrage van € 5.- worden gevraagd.
Wijkavond De Stinzen 19 november
15-11-2013 12:04
Wijkavond De Stinzen.
Het wijkteam van De Stinzen nodigt u van harte uit om op dinsdag 19 november een wijkactiviteit van de kerk in De Hege Stins bij te wonen. Yvonne van Meeuwen zal een presentatie doen over haar ervaringen en verblijf in Oeganda. Zoals u weet, is ze daar verschillende malen geweest en weet ze daar vast veel over te vertellen.
Vluchtelingen Congo
14-11-2013 22:21
Vluchtelingen Congo.
De afgelopen weken hebben we spullen gevraagd voor twee zusters (Beatrice en Solange) uit Congo, die nu aan de Graldastins wonen.
Uw reactie op het brengen van beddegoed, handdoeken en kinderkleding was geweldig. Wat zijn er veel spullen gebracht voor de kinderen van Beatrice. De bedden zijn opgemaakt en de kasten zijn met kleding gevuld. Het wachten is nu nog op de kinderen. Zodra er groen licht is van de IND, kunnen de kinderen van Schiphol worden gehaald. Een spannende tijd voor Beatrice en ook voor haar zus Solange.
Namens Beatrice en Solange willen wij u allemaal hartelijk bedanken.
De diaconie.
VituStins Cantorij
14-11-2013 22:17
Voor sommigen een naam die nog steeds moeilijk over de tong te krijgen is – zelfs voor ambtsdragers. Toch houden we deze naam in ere.
Al 4 seizoenen lang zingen we eens in de maand (de zomerperiodes uitgezonderd) in de St. Vituskerk of De Hege Stins. Begonnen op de startzondag in september 2009 en geboren uit de Vitus Cantorij van de voormalige Hervormde gemeente en de zanggroep Hege Stins van de Gereformeerde kerk. Aan de naam van de VituStins Cantorij kun je dat blijven zien. Vandaar.