Nieuwsberichten
Verlies
21-09-2023 00:20
In het najaar van 2023 organiseren wij zes bijeenkomsten over verlies. De toegang is GRATIS. Voor koffie en thee vragen we een vrijwillige bijdrage.

Deze cyclus is een initiatief van Pastoraal team P.G. Stiens in samenwerking met de gemeente Leeuwarden (amaryllis) en buurtbewoners. De Flyers zijn er ook in gedrukte versie en liggen klaar op de startzondag.

2023 09 11 DEF FLYER Verlies
Kerkdienst 17-09-2023
17-09-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 17 september 2023 vanuit De Hege Stins.

Rapport Toekomst
14-09-2023 00:04
Startzondag 17 september

Rapport ‘Toekomst, het is af! en zal vanaf nu voor jullie en u allen beschikbaar worden gesteld. Tijdens de startzondag kan iedereen op lijsten de wens aangeven hoe het rapport te ontvangen. Digitaal of een gedrukte versie? De lijsten liggen na de dienst bij onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker op tafel.
Vervolgens zal in de komende weken worden uitgedacht hoe de verwerking van alle input kan worden verwerkt.
Op de tafel van Vorming en Toerusting zal Wout de Vries het zogenaamde Organigram van onze gemeente uitdelen, zodat een duidelijk beeld ontstaat hoe onze gemeente nu in elkaar zit. En, de Jaarkalender ligt bij hem op tafel.
Overigens, meerdere teams en commissies zullen een tafeltje inrichten zodat duidelijk zichtbaar is wat zij doen. Enthousiasme tijdens de voorbereiding alom. Dus…meer dan van harte genodigd dit alles mee te maken.
Aan het bovenstaande nemen we deel, na een kop koffie/thee/limonade en een gebakje.
En de Startzondag wordt afgesloten met een lunch.

P.S. Wie niet in de gelegenheid is bij de Startzondag aanwezig te zijn, kan het rapport opvragen bij Tine de Vries.
M: tinedevries.atwork@gmail.com
T: 0653705559

De Vredesweek
Woensdag 20 september, middaggebed van 13.00 uur - 13.30 uur in de Sint Vituskerk. Voorgangers, ds. Jak Verwaal en Tine de Vries
Woensdag 20 september, ds. Liesbet Geijlvoet (Sint Annaparochie) en ds. Desirée Scholtens vertellen wat vrede in hun werk en leven betekent en welke invloed het heeft op hun gezin. Van harte aanbevolen aanwezig te zijn!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Hege Stins en begint om 19.30 uur.

Met hartelijke groet, Tine de Vries
Kerkdienst 10-09-2023
10-09-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 10 september 2023 vanuit De Hege Stins.

Startzondag en Vredesweek
08-09-2023 12:23
Zondag 17 september, startzondag
Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries gaan voor en United zal ons begeleiden.
Na de dienst wordt er getrakteerd op koffie met gebak.
Programma
Na de koffie presenteren commissies en teams wat zij doen. Dit op innemende en ook informatieve wijze. Laat je verrassen! Vorming en Toerusting/het Pastoraal Team/ de Kerkrentmeesters en de Diakenen doen bijvoorbeeld allemaal mee. Alle commissies staan in het organogram van de gemeente genoteerd. Dit organogram wordt uitgedeeld. Ook wordt de jaarkalender uitgedeeld. Zodoende kunnen jullie alvast bekijken en plannen waar je het komende kerkelijke seizoen graag bij aanwezig wilt zijn. Tevens zal onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker, als vervolg op de eerder gehouden enquête jullie en u vragen waar de kerkenraad vooral in eerste instantie aan kan gaan werken. Waar ligt het speerpunt? Heel belangrijk dus, daar je stem te laten horen.
Vervolgens is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch.
Van harte genodigd!!

Woensdag 20 september, programma in de Vredesweek
In de Sint Vituskerk wordt vanaf 13.00 uur een middaggebed gehouden. Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries zijn daarbij aanwezig.
In De Hege Stins zijn op 20 september vanaf 19.30 uur Ds. Liesbet Geijlvoet en ds. Desirée Scholtens als sprekers uitgenodigd. Wat betekent vrede in hun leven en werk?
Van harte genodigd!!
Met warme groet, Tine de Vries
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...