Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 28
17-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 17 juni 2022.

Kerkdienst - Week 27
10-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 10 juli 2022.

Pastorale brief classis
09-07-2022 18:17
Aan alle PKN-gemeenten en voorgangers in de classis Fryslân

De zorgen en de onrust in de landbouwwereld laten ook onze classis niet onberoerd. Het breed moderamen heeft contact gezocht met de werkgroep Kerken & Landbouw en besproken wat de kerk kan betekenen, wat kerkleden voor elkaar kunnen betekenen.

Als bijlage vindt u de pastorale brief die onze classispredikant heeft
opgesteld. Daarnaast de folder van de werkgroep Kerken &Landbouw

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com / classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
www.classisfryslan.nl

Pastorale brief Landbouw
Folder Werkgroep kerken en landbouw
Kerkdienst - Week 26
03-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 12 juni 2022.

Kerkdienst - Week 25
26-06-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 26 juni 2022.

... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...