Nieuwsberichten
Kerstzangdienst - Week 51
24-12-2021 19:06
IKW Stiens presenteert de kerstzangdienst 2021, namens de Doopsgezinde gemeente Stiens en de Protestantse Gemeente te Stiens. Deze dienst zal op kerstavond 24 december, om 19:30 'in premiere' gaan via YouTube. De teksten van de liederen en schriftlezingen kunnen getoond worden door de ondertiteling van de video aan te zetten.

Nieuwsbrief Yvonne december 2021
23-12-2021 19:32
Lieve lezers,

Vanuit een zonovergoten, warm, stoffig Mbale groet Yvonne van Meeuwen jullie!

Dank voor jullie steun en betrokkenheid in welke vorm dan ook.
We wensen jullie gezegende kerstdagen en het allerbeste voor 2022!

Namens Yvonne van Meeuwen
Thuisfrontteam Yvonne goed Uganda

Nr 26, dec 2021.pdf
Kerstgroet 2021
22-12-2021 21:35
Aan alle kerkenraden en voorgangers in de classis Fryslân

In de bijlage vindt u de kerstgroet van onze classisdominee. Graag hadden we gewild dat we u ook een coronanieuwsbrief konden sturen maar dat heeft nog geen zin. Zodra de situatie en regels bekend zijn en geduid kunnen worden, hopen we u weer wat houvast te kunnen bieden.

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

Kerstgroet Classispredikant 2021 Kleine Kerstmis
Kerkbalans 2022
22-12-2021 16:02
De voorbereiding voor de actie Kerkbalans, die van 15 tot en met 29 januari wordt gehouden, is bijna afgerond.

Velen van ons zullen de toezegging via de digitale weg doen. Diegenen die dat in 2021 deden hebben een mail ontvangen met de vraag om de toezegging weer digitaal te doen. Wie dat nu voor het eerst wil doen dan kan dat via de knop KERKBALANS op de voorpagina van de website van onze gemeente.
De papieren versie wordt in de actieweken thuis bezorgd en weer opgehaald.

Het College van Kerkrentmeesters
Financiën PG Stiens
22-12-2021 16:02
Een levende gemeente

Het College van Kerkrentmeesters maakt zich zorgen over de financiën van onze gemeente. De begroting laat een structureel groot tekort zien. U leest hierover meer in de Twaklank van januari. Een geplande informatiebijeenkomst in december kon door de maatregelen helaas niet doorgaan. Wij zijn van harte bereid nadere informatie te geven: Protected email address

College van Kerkrentmeesters
... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...