Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 26
04-07-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 4 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Sint Vitustsjerke
01-07-2021 20:03
De Sint- Vitustsjerke iepen !!
De Protestantske Gemeente set fanôf tiisdei 6 july elke tiisdei fan 14.00-16.00 oere har doarren iepen.
Elk is wolkom foar in kopke kofje/tee kontakt en in gesprek.
Leden fan it pastorale team krije graach suggestjes en minsken dy't meihelpe wolle, binne tige wolkom.
Stjoer in mailtsje nei Protected email address of belje nei 058-2572140
Gemeenteberaad 30 juni 2021
01-07-2021 20:02
Uitkomst Gemeenteberaad.
Afgelopen woensdag, 30 juni 2021, vond het eerder aangekondigde Gemeenteberaad plaats. Tijdens dit Gemeenteberaad, waarbij 86 gemeenteleden aanwezig waren, vertelden leden van de beroepingscommissie over het proces rondom het zoeken van een predikant voor onze gemeente en verstrekten zij informatie over de beoogd predikant. Na de presentatie bleek tot verrassing van de aanwezigen, dat de predikant aanwezig was tot de pauze. Hij was door het Moderamen uitgenodigd om zichzelf kort te presenteren en vragen te beantwoorden van gemeenteleden. Na de pauze werd er gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen aan leden van de beroepingscommissie. Daarna werd overgegaan tot schriftelijke stemming om ds. J.H. Verwaal van Ureterp te beroepen. Met een ruime meerderheid werd het voorstel om een beroep uit te brengen aangenomen. In de Twaklank van september volgt een uitgebreider verslag van deze avond.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Kerkdienst - Week 25
27-06-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 27 juni 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Gemeenteberaad op 30 juni
24-06-2021 20:36
Het Gemeenteberaad wordt gehouden op woensdag 30 juni 2021, vanaf 19.30 uur in De Hege Stins, in de kerkzaal en de bijzaal.
De gemeenteleden die zich hebben aangemeld voor deze vergadering wordt gevraagd om een pen mee te nemen ten behoeve van de schriftelijke stemming.
De regels voor het bezoeken van een kerkdienst in Coronatijd gelden ook voor het bijwonen van dit Gemeenteberaad.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...