Kerkdiensten
Datum:
17-12-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. J. de Groot, Burgum
Aanduiding:
Derde Adventszondag
Organist:
Olchert Clevering
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk