Kerkdiensten
Datum:
09-07-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Take Beukema
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Tea Stapert
1e collecte:
Diaconie/noodhulp
2e collecte:
Kerk