Nieuws
Renovatie kerkdak DHS juli 2017
24-08-2017 09:10
De renovatie van het kerkdak De Hege Stins is gestart op 24 juli met het verwijderen van de bestaande golfplaten die deels asbesthoudend waren en vervolgens het aanbrengen van nieuwe vlakke platen (Kingspan) met een isolatie van 9 cm. Op 28 juli is de gehele realisatie voltooid waarna meteen begonnen is met het installeren van de 60 zonnepanelen. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding en een strakke planning is op woensdag 2 augustus de installatie in bedrijf gesteld. Een eerste resultaat: op 21 augustus kon de eerste 1000 kWh worden geregistreerd; in geld omgerekend ongeveer 200 euro.
Een aantal foto's kunt u vinden onder Fotogalerij: Renovatie dak DHS.
Voortgang dakvernieuwing en zonnepanelen DHS
30-07-2017 17:05
Laatste nieuws uit Friesch Dagblad van 25 juli 2017.
Artikel FD met foto 25 juli 2017.pdf
De sagrada familia Barcelona is bladvulling van de krant.
1e Collecte 16 juli voor Audiofonds
04-07-2017 21:23
Op 16 juli zal er voor het Audiofonds worden gecollecteerd. Voor meer info zie: Organisatie/Commissies+en+Teams/Audiofonds
Het Vakantiebureau.nl
01-07-2017 15:59
Jubileumactie RCN Vakantieparken 1-15 december 2017. Gratis vakantie midweek voor ruim 400 eenzame senioren.
Het doel van deze vakantieweek is om senioren met een kleiner wordend sociaal netwerk en/of een smalle beurs ook te laten genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie. Juist in de donkere wintermaanden die toch al vaak lastig zijn voor deze doelgroep. Voor meer info zie:
vakantiebureau pag. 1.pdf
vakantiebureau pag. 2.pdf
U kunt ook contact opnemen met Jan Keuning: 058-2573455
Trouwdienst Sytse Brouwer en Mattanja Heenck
23-06-2017 16:11
Vanavond, 23 juni, om 19:00 is de trouwdienst van Sytse Brouwer en Mattanja Heenck. Namens het bruispaar van harte welkom, ook als je zin hebt in een doordeweeks uurtje lofzang. We zingen met orgel en trompet. Welkom in de St. Vituskerk!
Ds. Jaap C. Overeem
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...