Nieuws
Kampvuuravond 23 maart
07-03-2018 11:53
We hebben als groep Stiens, vanuit de PG Stiens, een doorstart gemaakt met een nieuw team (Pyt Dijkhuis, Pieter Dijkhuis, Arjon Dijkhuis en Wieger van der Schaaf). Hier het eerste nieuws:

Kampvuuravonden Stiens
(“Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is”)

Na een winterstop zijn de kampvuuravonden terug van weggeweest. Hoor ik u denken: “wat is een kampvuuravond (KVA)?” Dat is een gezellige, interkerkelijke avond voor uitsluitend mannen (van 21 tot 81 jaar!). De avond vindt plaats rondom het kampvuur met daarbij een inspirerende spreker, veel interactie, goede gesprekken, live muziek (dat doen we samen), en vooral in goed gezelschap van vrienden en dorpsgenoten.
Op 23 maart vindt de eerste KVA van dit jaar plaats aan de Bûtenskilwei 44 te Stiens. De spreker op die avond is jeugdwerker Andre van der Meer uit Franeker. De inloop is vanaf 20.00 uur en is gratis. We verwachten alleen dat de deelnemers zelf drinken meenemen. Liefst wat extra zodat je op die avond kunt delen met de andere deelnemers. Want dat sluit aan bij onze KVA-visie: We delen onze tijd met elkaar en willen elkaar tot zegen zijn: De KVA is een plek waar God centraal staat. Jij/u bent van harte uitgenodigd.
Voor meer info: www.kampvuur-avonden.nl of trek een van de organisatieleden eens aan de mouw.
Pyt, Arjon, Pieter en Wieger
(Hulp) koster gevraagd
02-03-2018 10:39
Protestantse Gemeente Stiens zoekt een (hulp)koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.
Werkzaamheden:
- Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
- Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de keuken;
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
- Het verrichten van klein onderhoud.
Gevraagd wordt:
- Flexibele inzet;
- Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel vrijwilligers als bezoekers;
- Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;
- Goed kunnen organiseren;
- Vaktechnische kennis (het certificaat Sociale Hygiëne en diploma Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze cursussen te volgen).
Zie voor nadere informatie de Twaklank.
Inlichtingen bij L. Tilma, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Stienzer Hegedyk 29, tel. 058-2572390, E-mail: Protected email address
Sing in 18 maart 19.30 DHS
22-02-2018 11:45
Sing in met Jiddisch muziekgezelschap Samoosara op 18 maart 19.30 in De Hege Stins.
Voor meer info zie: Samoosara
Yvonne goes Uganda
21-02-2018 15:29
Nieuwsbrief nr. 18, februari 2018
Beste lezer,
In de bijlage nieuwsbrief nummer 18 met het laatste nieuws uit Oeganda van Yvonne van Meeuwen. Als je vragen hebt aan Yvonne of je wilt meer weten over haar leven in Oeganda. Stel ze gerust. Wellicht kunnen we er in een volgende nieuwsbrief op terugkomen. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet, Namens Yvonne - Het thuisfrontteam - Anita
Nr 18, februari 2018.pdf
Laatste vergadering classis Leeuwarden 15 februari
07-02-2018 15:56
Uitnodiging 15 februari a.s. Classis Leeuwarden in De Hege Stins.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Protestantse Classis Leeuwarden op donderdag 15 februari a.s. om 19.30 uur in De Hege Stins. Het eerste deel van de vergadering heeft een open karakter waarbij leden van de gemeente en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd. Deze avond is mw. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland onze gastspreker. Zij houdt tijdens het eerste deel van de avond een lezing met als onderwerp:
“Vitaal kerkelijk leven in onze tijd en in onze omgeving. Eenheid in verscheidenheid”
Wij nodigen u van harte uit !
Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...