Nieuws
Kerkdiensten PG Stiens
26-05-2020 21:51
GEEN KERKDIENSTEN in de maand juni
De Kerkenraad van de PG Stiens heeft besloten om de kerkdiensten in de maand juni geen doorgang te laten vinden. Dit sluit goed aan bij berichtgeving vanuit de PKN en de classis waarbij het advies is gegeven om de maand juni te benutten om goed na te denken over de organisatie en invulling van aangepaste kerkdiensten.

We nemen zo de tijd om, in nauwe samenwerking met onze kosters, een goed plan te ontwikkelen voor het invullen van kerkdiensten nieuwe stijl waarbij we moeten voldoen aan alle protocollen en overige eisen die aan het organiseren van kerkdiensten in tijden van Corona-maatregelen worden gesteld. Alle te nemen maatregelen dienen bovendien goed schriftelijk worden uitgewerkt en toegelicht zodat er geen ruimte ontstaat voor onduidelijkheden.

Wij houden u via de website en de Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u zodra er meer duidelijkheid is over het organiseren van kerkdiensten en alle maatregelen die er dan getroffen moeten worden. Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Kerkdiensten Omrop Fryslân
26-05-2020 11:27
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur:

• 31 maart: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert (PKNijkleaster) (Pinksterfeest)
• 07 juni ds. Edna Zwerver (PKSkettens, Schraard en Longerhou)
• 14 juni ds. Jan Jaap Stegeman (PKLeeuwarden)
• 21 juni ds. Margarithe Veen (PKFraneker)
• 28 juni ds.Sytze Ypma (PKFraneker)
Meditatief moment - Week 21
23-05-2020 21:25
Deze video is gemaakt door de jeugd en leiding van Peper & Zout.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Studio-diensten LEO Middelsé
19-05-2020 11:40
Op zondag 24 mei a.s. wordt er weer studio-dienst uitgezonden op de lokale omroep LEO Middelsé.
Mw. T. de Vries uit Stiens zal de dienst leiden. Deze wordt live verzorgd vanuit de studio in Stiens.
Voorafgaand aan de dienst wordt een non-stop uur met geestelijke en licht klassieke muziek uitgezonden.
Non-stop muziek tussen 09.00 en 10.00 uur
De studio-dienst is tussen 10.00 en 11.00 uur
De techniek is in handen van Melvin Wiersma en Jurjen Veninga.
U/Jij kunt het beluisteren op FM 105.3 en FM 106.1 en live via www.leomiddelse.nl en op de kabel 96.1
Meditatief moment - Week 20
17-05-2020 08:00
Deze video, gericht op de kinderen van de kindernevendienst, is geschikt voor alle kijkers, van jong tot oud.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...