Nieuws
Sing in 17 november 19.30 uur DHS
01-11-2019 15:32
Sing in 17 november 19.30 uur in De Hege Stins met All for One

All for One brengt rond het thema van Psalm 150 een dienst, met daarin ruimte voor samenzang maar ook meezingen met Afrikaanse liederen.

All for One Multicultural Gospel Choir is het eerste en enige multiculturele gospelkoor in het Noorden van Nederland. Het idee voor een multicultureel gospelkoor in ontstaan in de samenwerking tussen Wilco Kloosterman en Basile Maneka. In januari 2011 is de Stichting All for One Multicultural Gospel Choir opgericht door Basile Maneka, Wilco Kloosterman en Grietje Hoekstra. Het koor bestaat uit ongeveer 30 zangers en zangeressen van verschillende afkomsten, onder andere: Nederland, Afrika, Suriname en De Antillen. Het koor zingt gospels in allerlei verschillende talen. Gospelsongs in het Zulu, Engels, Lingala of Papiamento met opzwepende Afrikaanse percussie. Sinds 1 januari staat het koor onder de muzikale leiding van Basile.

Doelstelling All for One
Naast het uitdragen van de boodschap van gospelmuziek heeft het koor als doel verschillende culturen met elkaar in aanraking te brengen en daar waar mogelijk met elkaar te verbinden.
En laat dat dat verbinden nou net ons, PG Stiens, jaarthema zijn. Dus u bent van harte welkom om helemaal meegezogen te worden in hun manier van het uitdragen van hun geloof.
Van harte welkom op 17 november 19.30 uur in De Hege Stins.
Jampotactie Jongerendiaconaat
23-10-2019 17:37
Nieuwsbrief November 2019

Beste Jampotspaarder,

Wij zijn erg blij met u als trouwe of nieuwe spaarder voor de projecten van het Jongerendiaconaat van de Protestantse Gemeente van Stiens en hopen dat u dat nog lange tijd wilt blijven doen!

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van het wel en wee van Martha Wacheke Njau uit Kenia. Want zoals u weet hebben wij haar financieel geadopteerd via de organisatie Compassion. De volledige opbrengst van de jampotactie komt ten goede van Martha.

Martha zit op dit moment op de middelbare school wat in Kenia High School wordt genoemd. Ze heeft gemiddelde studieresultaten maar dat betekent niet dat ze problemen heeft met studeren. Net als elk kind daar in Kenia, is het fijn dat de mogelijkheid er is om naar school te gaan. De financiële ondersteuning via de sponsoring, speelt hierbij een belangrijke rol.
Naast school, is Martha ook actief als jongeren leidster. Ze begeleidt jongeren groepen, geeft Bijbelklassen en helpt mee met de vakantie Bijbelschool. Mooie taken die zij dus oppakt. Verder op school vind ze het fijn om naar Bijbel verhalen te luisteren en met taal bezig te zijn.

Martha is op dit moment 18 jaar oud en mag tot en met haar 22e in het Compassion-project blijven. Hiermee gaat zij nu deelnemen aan het Youth Development Programma. Een speciaal project onderdeel voor jong volwassene tussen de 18 en 22 jaar. In de komende jaren gaat zij samen met Compassion kijken waar haar gaven en talenten liggen en hoe ze dit het beste in kan zetten. Ze gaat een plan maken wat ze na de middelbare school wilt gaan doen en hoe ze dat kan gaan bereiken. Hierin krijgt ze één op één begeleiding vanuit Compassion met behulp van een eigen mentor.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Henk van der Wal . Telefoon: 058 - 2575512 of Protected email address

Hartelijke groet, het jongerendiaconaat/Peper & Zout

NB: Giften kunt u ook overmaken op rekeningnummer:
NL 54 RABO 0395477395 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Jampotactie Jeugddiaconaat.
Hulp gezocht
20-10-2019 18:20
Dringende oproep. Hulp gezocht!
Het College van Kerkrentmeesters heeft, vanwege onderbezetting, dringend behoefte aan mede organisatoren voor de Actie Kerkbalans.
Het gaat om het voorbereiden van het rondbrengen van de brieven voor de actie kerkbalans (januari) en drie keer per jaar rondbrengen van acceptgirokaarten voor financiële acties.
We doen een dringend beroep op u om deze belangrijke taak op u te nemen.
Bent u enthousiast om mee te doen dan kunt u dit mondeling doorgeven aan een kerkrentmeester of schriftelijk aan Protected email address

Het College van Kerkrentmeesters
Kerstmusical
09-10-2019 12:09
Gevraagd voor de kerstmusical.
Op 6 oktober j.l. hebben we met 35 kinderen een begin gemaakt met de kerstmusical. De kostuums van het klassieke kerstverhaal willen we graag zelf maken, zodat we deze ook in eigen beheer kunnen behouden. We zijn op zoek naar (rest)stof. Denk aan licht/donker bruin, groen (herders, wit (engelen), blauw (Maria, rode, groene, blauwe velours (Wijzen, goud/zilver etc.
Heb je nog stof over en zou je dat willen doneren? Heel graag!
Ook hebben we nog hulp nodig van vrijwillige naaisters.
Chantal (06-25090127) – Annarein (06 52331707) – Karen (06-18440060)
Uitnodiging Gemeenteberaad 2 oktober DHS
27-09-2019 18:32
Uitnodiging gemeenteberaad
Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 2 oktober 2019. Tijdens deze avond zullen wij u als kerkenraad samen met de beroepingscommissie informeren over de stand van zaken omtrent het beroepingsproces voor een nieuwe predikant binnen onze gemeente. De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen.
Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U wilt vast goed geïnformeerd worden en gebruik maken van uw stemrecht en daarom komt u toch ook? Graag tot 2 oktober a.s. in De Hege Stins. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat. email: Protected email address
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...