Nieuws
Kerstmusical
09-10-2019 12:09
Gevraagd voor de kerstmusical.
Op 6 oktober j.l. hebben we met 35 kinderen een begin gemaakt met de kerstmusical. De kostuums van het klassieke kerstverhaal willen we graag zelf maken, zodat we deze ook in eigen beheer kunnen behouden. We zijn op zoek naar (rest)stof. Denk aan licht/donker bruin, groen (herders, wit (engelen), blauw (Maria, rode, groene, blauwe velours (Wijzen, goud/zilver etc.
Heb je nog stof over en zou je dat willen doneren? Heel graag!
Ook hebben we nog hulp nodig van vrijwillige naaisters.
Chantal (06-25090127) – Annarein (06 52331707) – Karen (06-18440060)
Uitnodiging Gemeenteberaad 2 oktober DHS
27-09-2019 18:32
Uitnodiging gemeenteberaad
Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 2 oktober 2019. Tijdens deze avond zullen wij u als kerkenraad samen met de beroepingscommissie informeren over de stand van zaken omtrent het beroepingsproces voor een nieuwe predikant binnen onze gemeente. De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen.
Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U wilt vast goed geïnformeerd worden en gebruik maken van uw stemrecht en daarom komt u toch ook? Graag tot 2 oktober a.s. in De Hege Stins. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat. email: Protected email address
Missionair kerk/gemeente zijn 26 september DHS
26-09-2019 12:08
UITNODIGING
• Missionair kerk/gemeente zijn
• Ds. Nynke van Dijkstra-Algra
• Donderdag 26 september De Hege Stins.
Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.
Deze avond is bedoeld als bespreking hoe onze gemeente nu ‘werkt’. In het beleidsplan van de gemeente staat mooi omschreven dat we missionair willen zijn. En dat zijn wij ook daadwerkelijk. Toch is het de moeite waard om keer met een deskundige te sparren over dit onderwerp. Nynke Dijkstra-Algra is missionair predikant in algemene dienst van de Protestantse kerk en zij is bijzonder benieuwd hoe wij het één en ander nu uitwerken. Er zijn overigens ook nog wel wat uitdagingen te noemen, we gaan die samen aan, of deze nu wel of niet moeten worden uitgewerkt. Kom vooral, wij zien uit naar je komst!
Yvonne goes Uganda 12 oktober DHS
26-09-2019 11:58
IK NODIG EN DAAG U UIT!Wanneer : zaterdag 12 oktober 2019
Waar : De Hege Stins
G. Japicxstrjitte 4 te Stiens
Aanvang : 8.00 uur
Pauze 15.00 – 17.00
Tijd voor ontmoeting en een presentatie over mijn leven en
werk in Oeganda.

Einde : 20.00 uur
Tijd voor ontmoeting
Van 15.00 tot 17.00 uur is het tijd voor ontmoeting. Tijd om te vertellen over mijn leven en werk in dat hele mooie en soms reuze ingewikkelde land.
Alzheimer Café Ferwert 8 oktober
25-09-2019 18:03
Alzheimer Café op locatie
Dinsdagavond 8 oktober 2019
Locatie: Interzorg Groep “Foswert“
Foswerterstrjitte 71, Ferwert


Thema: Dementie, wat is het en hoe ga je er mee om.

Het Alzheimer Café is een plek van ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of bekenden. Ook hulpverleners en een ieder die meer weten wil over de impact van de ziekte dementie is van harte uitgenodigd.
Het Café is een plek waar informatie en advies gegeven wordt door deskundigen en waar ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt besproken en gedeeld kan worden.
Vanavond staan we stil bij wat Dementie eigenlijk is en hoe er mee om te gaan. Onze gastspreker deze avond is mevr. Feikje Kooistra. Zij is specialist ouderengeneeskunde. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur.
De toegang is, evenals koffie en thee, gratis.
U bent van harte uitgenodigd.
De avond wordt voor u georganiseerd door Interzorg Groep “Foswert” en is onderdeel van het programma van het Alzheimer Café Noordoost Friesland.
Maandelijks is er een bijeenkomst in Dokkum
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...