Nieuws
Kerstproject 2 December 2018
27-11-2018 20:09
Zondag 2 december: Lucas 1:5-25
Thema: God wijst de weg
Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt


Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem,
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij,
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.
Kerstproject 2018
26-11-2018 11:45
PROJECTLIED KERSTPROJECT “VERTEL HET MAAR”
De redactie van “Vertel het Maar” vroeg mij bij het KERSTPROJECT “LICHTDRAGERS VAN GOD” het projectlied te schrijven. Een korte toelichting:
Plastic doppen sparen
19-11-2018 11:43
Plastic doppen sparen
Plastic doppen zijn geld waard. Het KNGF zamelt plastic doppen in die vervolgens door een fabriek worden gerecycled tot pallets. De opbrengst van de verkoop van die doppen - € 0,35/kg - wordt gebruikt voor de opleiding van (blinden)geleidehonden. Zo'n opleiding kost ca. € 5.000,-- en daar zijn 11 miljoen doppen voor nodig. Een gigantische hoeveelheid en toch haalbaar: in 2018 is er t/m september voor € 20.740,-- bij elkaar gespaard. Zie op de flyer om welke doppen het gaat. U kunt ze inleveren in De Hege Stins; in de garderobe staat daarvoor een doos. Kijk dus uit uw doppen en kijk uit naar doppen!

Vorming en Toerusting
15-11-2018 17:46
Voor activiteiten zie: Organisatie-Commissies en Team-Commissie Vorming en Toerusting
Foto's afscheidsdienst ds. Jaap
09-11-2018 20:02
Onder Fotogalerij staan enkele foto's van de dienst 4 november 2018.
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...