Nieuws
Bèta-avonden Vorming en Toerusting DHS
20-02-2020 22:57
Informatie Bèta-avonden
Thema: Paulus
Onder leiding van Ds. Strubbe
Tijd: 20.00 uur tot ca. 22.00 uur in De Hege Stins.

Op 13 februari jl. vond de eerste Bèta-avond plaatst. Helaas was Ds. Strubbe onverwacht afwezig waardoor deze avond op andere wijze ingevuld werd door Tine de Vries.
Op 27 februari vind de tweede avond plaats met dit maal het eigenlijke thema “Paulus” geleid door Ds. Strubbe. In maart gaan we op een nader te bepalen datum door met hetzelfde thema.
Kortom:
Was u de eerste keer niet aanwezig tijdens de Bèta-avond, dan kunt gerust aanschuiven op 27 februari. We gaan dan officieel van start.
Hartelijke groet,
commissie Vorming en Toerusting
Wereldgebedsdag 6 maart 2020
18-02-2020 19:49
Het INTERKERKELIJK KONTAKT WERK STIENS organiseert op vrijdagavond 6 maart 2020 de Wereldgebedsdag in de Fermanje aan de Kakewei 16 te stiens. De dienst zal beginnen om 19:30 uur.

Thema van de dienst is “Sta op en ga!” en is dit jaar samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Het bijzondere aan deze dienst is dat zij op deze dag in 174 landen wereldwijd gevierd word. Na de tijd is er, onder het genot van koffie/thee, gelegenheid om na te praten. PS: Deze dienst is zowel voor mannen als voor vrouwen.

Met vriendelijke groet,
IKW commissie Stiens
Talantdienst vervalt i.v.m. de storm
09-02-2020 12:34
Belangrijke mededeling: de kerkdienst in Talant, vanmiddag om 14:00 uur gaat niet door. We vinden het voor onze kwetsbare doelgroep niet veilig genoeg om over straat te gaan.
Kerkbalans 2020
05-02-2020 16:59
Kerkbalans 2020

De toezeggingen zijn binnen. We willen iedereen die een toezegging heeft gedaan héél hartelijk bedanken en ook de blokhoofden en lopers héél hartelijk bedankt voor uw inzet. Zodra we een totaalbeeld hebben van de toezeggingen zullen we dit via de nieuwsbrief en onze website aan u bekent maken.
Vorig jaar hebben 176 leden uit onze gemeente de toezegging digitaal gedaan via onze website. Dat was toen ruim 19% van de brieven die we verstuurden. Daardoor hoefden we dit jaar veel minder brieven rond te brengen, dat scheelt heel erg in de kosten en het verwerken.
Dit jaar overtreffen we dat resultaat: ruim 60 leden hebben dit jaar ook digitaal toegezegd! Geweldig, daarmee zitten we nu op ongeveer 30%. We danken u allemaal hartelijk voor de medewerking.
Diegene die vorig jaar een digitale toezegging deden en het dit jaar nog niet hebben gedaan, hebben deze week nog een herinneringsmail ontvangen met de vraag om alsnog een digitale toezegging te doen.
Nogmaals onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters
Dienst DHS 9 februari
31-01-2020 11:05
Ter aanvuling: Naast het lezen en zingen van een aantal Spreuken, zingt het Gemengd koor 'Halleluja' ook een aantal andere liederen. Er is gemeente zang, kindernevendienst etc. We volgen de gebruikelijke liturgie. De dienst wordt van harte aanbevolen.
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...