Nieuws
Kerkdienst - Week 50
18-12-2022 09:15
Dit is de kerkdienst van zondag 18 december 2022.

Kerststal Sint Vitus 2022
15-12-2022 14:08
Op zaterdag 24 december is er weer een kerststal te bewonderen in de St.Vituskerk te Stiens. Na een aantal jaren van afwezigheid door corona, is iedereen weer welkom!

De kerk is geopend van 13.00-16.30 uur. De kerststal is inclusief herders, schapen, een ezel, en Jozef en Maria. Elk halfuur is er andere live kerstmuziek en u kunt er ook een lekker kopje chocolademelk krijgen en koekjes van Bakkerij De Groot. Buiten staat ook een wensboom, daar kunt u uw goede wensen of verwachtingen op een kaartje schrijven en in de boom hangen. Tot ziens!
Kerkdienst - Week 49
11-12-2022 09:15
Dit is de kerkdienst van zondag 11 december 2022.

Begraven
05-12-2022 11:34
Begraven in Stiens
Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een herzien reglement van de begraafplaats rond de Sint Vituskerk goedgekeurd. Dit reglement gaat in per 1 januari 2023.
Belangrijke wijzigingen zijn:
o De mogelijkheid om bij leven graven te reserveren op het kerkhof. Zodra een graf gereserveerd wordt, betaalt u daarvoor een jaarlijkse bijdrage.
o Er zijn urnenveldjes beschikbaar in rij 1.
o Per 1 januari 2024 gaat ook een belangrijke wijziging in van artikel 15 www.pgstiens.nl/Organisatie/Begraafplaats
o Afkoop kosten onderhoud algemene begraafplaats en verlengen grafrecht kan nu ook voor langere termijn dan 10 jaar.

Zoals gebruikelijk zijn de jaarlijkse tarieven aangepast aan het inflatiecijfer en sommige tarieven zijn (meer) kostendekkend gemaakt. Wilt u meer weten over het begraven en de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze beheerder, de heer Liefrink:
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst - Week 48
04-12-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 4 december 2022.

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...