Nieuws
Financiële gemeenteavond
28-04-2022 11:19
Elk jaar is de kerkenraad benieuwd naar uw reactie, vragen of opmerkingen over het gevoerde (financiële) beleid. Na deze gemeenteavond neemt de kerkenraad een definitief besluit over het gevoerde beleid. In het jaarboekje over 2021 kunt u de cijfers en de verantwoording terug vinden.
Ter voorbereiding op de financiële gemeenteavond van woensdag 11 mei kunt u het boekje digitaal opvragen (om zo weinig mogelijk vervuilend bezig te zijn) via Protected email address. Hebt u die mogelijkheid niet of wilt u het per se op papier doornemen dan kunt u op hetzelfde adres een papieren exemplaar aanvragen. Ook kunt u na afloop van de eredienst de ouderling van dienst vragen.
We stellen het op prijs dat, wanneer u technische vragen hebt, deze vóór maandag 9 mei naar het genoemde mailadres te sturen. Dan kunnen we ons voorbereiden op de reactie.
De financiële gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 11 mei 2022 in De Hege Stins. Aanvang 19.30 uur.
De kerkenraad
Legaat
28-04-2022 11:15
In de Twaklank leest u elk jaar over de mogelijkheid om een legaat (schenking via een testament) aan de Protestantse Gemeente van Stiens vast te leggen.
We zijn zeer verheugd dat we bericht hebben gekregen van een notaris dat een oud-gemeentelid ons een schenking doet van € 33.000. In het legaat staat geen bijzondere bestemming genoemd en we hebben het bedrag inmiddels op onze bankrekening gestort gekregen. We zullen er, zoals het rentmeesters betaamt, een goede bestemming voor vinden!
Als u er aan denkt ons ook te steunen met een legaat dan kunt met een notaris contact opnemen of met het College van Kerkrentmeesters: Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst bij Talant
25-04-2022 11:08
Op zondag 8 mei is om 14:00 uur een kerkdienst aan de Ieleane 10 bij Talant. Het thema is: Toch houdt u van ons. The Young Christian Singers uit Leeuwarden komen optreden. Voorganger is ds. Jaap C. Overeem, geestelijk verzorger en predikant met bijzondere opdracht.
Kerkdienst - Week 16
24-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 24 april 2022.

Kerkdienst - Week 15 - Eerste Paasdag
17-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 17 april 2022.

... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...