Nieuws
Paasproject 5 maart 2023
27-02-2023 10:56
Paasproject kindernevendienst
“Uit liefde voor jou”
Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. De veertigdagentijd gebruiken we om ons voor te bereiden op dit grote feest. Er ging een tijd van hechte vriendschap, maar ook van verraad en verdriet aan vooraf. Het gaat over Zijn overvloedige liefde voor ons, over de opdracht om dit te delen. Het gaat over nederigheid, dienend zijn, vergeving, vertrouwen en dankbaarheid.
Het kruis staat centraal in dit paasproject. Elke week wordt er een symbool op het kruis gezet wat passend is bij het verhaal dat de kinderen horen.

Op 5 maart horen de kinderen hoe Jezus het avondmaal instelt. Vandaag komt er een beker & brood bij op het kruis.
Kerkdienst - Week 8
26-02-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 26 februari 2023 vanuit De Hege Stins.

Bijeenkomst Kerk en Israël
22-02-2023 19:25
Dit is de bijeenkomst Kerk en Israël van 22 februari 2023 vanuit De Hege Stins.

Paasproject 26 februari 2023
21-02-2023 17:20
Paasproject kindernevendienst
“Uit liefde voor jou”

Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. De veertigdagentijd gebruiken we om ons voor te bereiden op dit grote feest. Er ging een tijd van hechte vriendschap, maar ook van verraad en verdriet aan vooraf. Het gaat over Zijn overvloedige liefde voor ons, over de opdracht om dit te delen. Het gaat over nederigheid, dienend zijn, vergeving, vertrouwen en dankbaarheid.
Het kruis staat centraal in dit paasproject. Elke week wordt er een symbool op het kruis gezet wat passend is bij het verhaal dat de kinderen horen.

Op 26 februari vertellen we de kinderen over Jezus die de voeten wast van zijn leerlingen. Bij dit verhaal hoort het symbool: een doek.
Kerkdienst - Week 7
19-02-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 19 februari 2023 vanuit De Hege Stins.

... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...