Nieuws
Rozen
13-04-2018 09:00
Rozen voor examenkandidaten.
Nog enkele weken te gaan en dan breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op 14 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der Wal, Protected email address of 058-2575512. Graag opgave voor 7 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Uitnodiging jaarvergadering Raad van Kerken Friesland 19 april 2018
11-04-2018 10:44
Uitnodiging Jaarvergadering Raad van Kerken Friesland – 19 april 2018 om 19.30 uur.
Op donderdag 19 april a.s. staat de jaarvergadering van de Raad van Kerken Friesland in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden. Voor meer informatie zie:www.raadvankerken.nl en de uitnodiging:
Raad van Kerken Friesland
HA met Debrecen 26 maart 2018 SV
01-04-2018 21:30
Via Fotogalerij kunt u enkele foto's bewonderen.
Palmpasen 25 maart 2018 DHS
01-04-2018 21:27
Via Fotogalerij kunt u alle foto's bekijken.
Liedboeken kerk
01-04-2018 07:35
Liedboeken kerk
Tot hun grote spijt heeft het college van kerkrentmeesters moeten constateren dat de liedboeken voor algemeen gebruik in de kerk niet altijd worden teruggebracht. Omdat zij wel vermoedden dat dit zou gebeuren zijn destijds de liedboeken gechipt met een RFID-chip. Met deze chip kunnen de liedboeken worden gelokaliseerd binnen een straal van vijf kilometer. De geleende liedboeken die volgende week nog niet zijn teruggebracht zullen bij u thuis worden opgehaald. Als u deze QR-code scant, kunt u zien waar onze liedboeken zich bevinden en of dit eventueel bij u of uw buurvrouw thuis is.
Namens de liedboekcommissie,
Benno Hoekstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...