Nieuws
Kerkdienst - Week 16
24-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 24 april 2022.

Kerkdienst - Week 15 - Eerste Paasdag
17-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 17 april 2022.

Kerkdienst - Week 15 - Goede Vrijdag
15-04-2022 19:00
Dit is een gezamenlijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente te Stiens, de Doopsgezinde Gemeente Stiens en de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. van vrijdag 15 april 2022.


In deze dienst is er een video van Corrie ten Boom getoond. Aan de wandelaars is de volgende flyer uitgedeeld.
Route map naar Pasen
07-04-2022 18:49
Paascollecte 2022
07-04-2022 17:32
Paascollecte 2022: Van U is de toekomst
Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Een feest om groots te vieren als gemeente van Christus, want door Zijn opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. Dat geeft ons leven zin en geeft ons kracht er voor andere mensen te zijn. Rond Pasen ontvangt u, als gemeentelid een brief in uw brievenbus. Daarin vragen wij u ons gemeentewerk te steunen met een extra gift om waardevolle activiteiten in onze gemeente mogelijk te maken.
Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Het College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...