Nieuws
Yvonne goes Uganda
23-05-2018 11:24
Beste sponsor en/of belangstellende,
Op 6 mei jl. heeft Yvonne van Meeuwen een informatieavond gehouden voor sponsors en belangstellenden. Daarin heeft ze verteld over haar toekomstplannen voor haar werk in Oeganda. Via dit bericht willen we je hierover informeren.
Ma'Laap sponsoren en belangstellenden
03-05-2018 19:36
Uitnodiging aan alle Ma’laap sponsoren en overige belangstellenden.
· wanneer : zondag 27 mei 2018
· hoe laat : van 11:00 tot 15:00 uur
· waar : kaatsveld Stiens (Uniawei)
· wat is het doel : verbinding sponsoren in het project Ma’laap
· programma : zie hieronder
· wat kost het : een vrijwillige bijdrage
Aanmelden voor donderdag 25 mei bij: Protected email address
Programma:
Er is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en meer te weten te komen van het project. Er is een lunch met een mix van Pakistaanse en Nederlandse gerechtjes zoals soep/broodjes/Pakistaanse hapjes. Dit is in de plaats van het jaarlijkse Pakistaanse diner.
Vorming en Toerusting 9 juni
03-05-2018 11:18
U i t n o d i g i n g Zaterdag 9 juni: Voor info zie: Schiermonnikoog. Namens Vorming en Toerusting Wout de Vries: Protected email address 06 - 4693 5778
Yvonne 6 mei in DHS
23-04-2018 12:21
U kunt Yvonne van Meeuwen ontmoeten op 6 mei 2018 in DHS van 19.00 tot 21.30 uur. Zie voor meer info:
Yvonne 6 mei
Nacht zonder dak 23 juni Leeuwarden
18-04-2018 09:30
Op zaterdag 23 juni gaan alle tieners van de protestantse gemeente te Stiens, onze tieners, zich inzetten voor leeftijdsgenoten uit krottenwijken in Kenia, Bolivia en de Filipijnen.
Samen met de jeugdwerken van de kerken van Leeuwarden en Goutum organiseren wij een Nacht Zonder Dak voor één van de projecten die TEAR Nederland steunt. We bouwen voor één nacht een krottenwijk in Leeuwarden.
Het werkt als volgt: de tieners slapen 1 nacht in een zelfgebouwd krotje en laten zich voor deze actie sponsoren. De opbrengst gaat volledig naar locale projecten voor tieners in sloppenwijken. Zie www.nachtzonderdak.nl
Op 27 mei zal voor dit project in onze kerk worden gecollecteerd i.p.v. voor de diaconie. Van harte aanbevolen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...