Nieuwsberichten
Paasgroeten 2019 uit Debrecen
21-04-2019 18:46
Groet uit Debrecen
“Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen!" (Luke 24:5-6)
Dear Friends in Stiens,
Hope all is well with you! We are preparing for Easter: every night we have something special this week and we are very happy to see that many accept our invitation and attend our programs/services. Last night for example we learned about Bible and art: we looked into the passion of Christ from the perspective of the painter Munkacsy. He painted the famous Trilogy, which shows Christ passion through three big paintings. A former theological professor came and taught us about the paintings – pointing to the biblical story all the time. Our church hall in the back proved be to too small, for so many came – also from other parts of the city – we had to look for extra chairs. We were very glad to see that! Now I am preparing the service for tonight.
Our church building renovation will come to an end very soon. The outside works have been finished; it is the inside where we still have work to do: furniture, preparation for audio-visual equipment later on etc.
Have a Blessed Easter! Hope to talk to you soon!
Thinking of you all and sending our love to you!
Endre
Rozen voor examenkanddaten
21-04-2019 09:46
Rozen voor examenkandidaten.

Begin mei breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op donderdag 9 mei a.s.
Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der Wal, Protected email address of 058-2575512. Graag opgave voor 2 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Jeugdraad
Pasen 21 april: Hulp krijgen
17-04-2019 20:00
Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.
19 Mei Optreden Kinderkoor Up4s uit Oeganda Talant 15.00 uur
17-04-2019 17:37
Pesachmaaltijd 18 april DHS
17-04-2019 17:36
Pesachmaaltijd voor jong en oud!!

Dwars door beproevingen heen, mogen we proeven van Gods beloftes en uiteindelijk
Het Beloofde Land ingaan. Zo vieren we op donderdag 18 april a.s. het Pesachfeest. Via een viertal gangen en spelonderdelen wordt Pesach uitgelegd en wordt er geproefd.
Tip: het is géén complete maaltijd!!
Of je nu de leeftijd hebt van de kindernevendienst, of van Peper & Zout, vader, moeder, heit of mem, verzorger, oma, opa, beppe of pake of een belangstellend gemeentelid bent, geef je op en wees welkom om de Pesachmaaltijd mee te maken!
Tijd: 18.15 uur wordt u ontvangen in het jeugdhonk.
Het duurt tot ± 20.30 uur.
Voor vragen én opgeven: Karen Ars 06-18440060 of Protected email address
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...