Nieuwsberichten
Kerstbrief uit Ambon voor de diaconie
16-12-2018 12:09
Beste adoptieouders,
We willen u voor het afgelopen jaar hartelijk danken voor uw bijdrage aan het Ambonadoptieproject!
In de bijlage vindt u de jaarlijkse Kerstbrief uit Ambon.
Fijne dagen gewenst en een gezond 2019!
Met vriendelijke groeten,
Corrie en Gert Leen
Tel: 06-11258743
ww.ambonadoptieproject.nl

Voor info en inhoud kerstbrief 2018 zie: diaconaat/activiteiten/adoptie
Nieuwsbrief nr. 18 Yvonne van Meeuwen
16-12-2018 12:03
Beste lezer,
In de bijlage de december nieuwsbrief van Yvonne van Meeuwen.
We wensen je gezegende kerstdagen en een goed gezond en gelukkig 2019!
Met vriendelijke groet,
Namens Yvonne van Meeuwen
Het Thuisfrontteam
Nr 18 december 2018
Kerstproject 16 december 2018
12-12-2018 12:20
Zondag 16 december: Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder
Projectthema: Elisabet deelt in geloof


Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.
Kerstproject 9 december 2018
08-12-2018 10:43
Zondag 9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen


Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.
Expositie 12 december 2018 DHS
08-12-2018 10:42
Vanaf 12 december exposeert mevrouw Jannie Visser uit Oldeberkoop in de hal van ” De Hege Stins” .
Mevrouw Visser voelt zicht het beste thuis bij landschappen, dieren en gebouwen en dergelijke. 'Mijn werk is in elk geval realistisch. Als kind vroeg ze als verjaardagscadeau altijd kleurboeken en potloden en stiften; sinds enkele jaren schildert ze met olieverf realistische taferelen op linnen doeken.

Naast de keuken is de caravan in Akkrum soms een geïmproviseerd atelier. Daar doet Visser ook inspiratie op voor bepaalde taferelen, zoals skûtsjes op het water. Visser gebruikt goede materialen. Naast Rembrandt-olieverf schildert ze op linnen. Doeken die ze, vanwege de afmetingen, soms speciaal moet laten maken.
Visser fotografeert zelf haar werk voor plaatsing op de door dochter Hieke gemaakte website. www.atelierjannie.nl
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...