Nieuwsberichten
Orgel in de voormalige Geref. kerk Uniawei
14-01-2019 12:33
Orgel Uniawei
Onze organist, Auke de Boer, is op zoek naar een foto en/of gegevens van het voormalige orgel in de Gereformeerde kerk aan de Uniaweg in Stiens. Van 1918-1966 moet er een orgel hebben gestaan van de firma N.A. van den Berg. Het was de voorganger van het huidige Pels orgel uit 1966 in de Hege Stins. Wie kan Auke helpen aan een afbeelding en eventueel ook gegevens over het orgel? Reacties naar: Protected email address
Actie Kerkbalans 2019
04-01-2019 12:04
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de actie Kerkbalans:

Geef voor je kerk

Deze actie is voor onze gemeente van het allergrootste belang. Want met uw toezegging en betaling kunnen we onze gemeente “Levend” houden. Dat geldt niet alleen voor onze beroepskrachten en de gebouwen, maar juist ook voor alle vrijwilligers die actief taken op zich nemen.

Van 19 januari tot 2 februari zullen alle leden en belangstellenden weer een kerkbalansenvelop in de bus krijgen. Daarna vragen vele vrijwilligers de antwoordenvelop weer terug. We hopen en verwachten dat u ook in 2019 weer naar vermogen wilt bijdragen aan het werk van onze gemeente. We zijn ook erg blij als u overweegt meer te geven dan het vorige jaar. We proberen natuurlijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met de ons toevertrouwde middelen, maar we zien ook dat de kosten elk jaar stijgen.

We hopen ook dit jaar weer op een hoge opbrengst!

Voor meer informatie: Actie Kerkbalans.
Vorming en Toerusting 2019
03-01-2019 11:26
Onder Organisatie-Commissies en Teams vind u het programma voor 2019.
Kerstkaart 2018
24-12-2018 09:51
Hierbij de kerstkaart 2018 in pdf bestand.
Kerstkaart 2018
Kerstproject 25 december 2018
23-12-2018 13:33
Dinsdag 25 december 2018: Lucas 2:1-20
Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door!
Projectthema: Jezus, het wonder komt

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...