Nieuwsberichten
Missionair kerk/gemeente zijn 26 september DHS
26-09-2019 12:08
UITNODIGING
• Missionair kerk/gemeente zijn
• Ds. Nynke van Dijkstra-Algra
• Donderdag 26 september De Hege Stins.
Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.
Deze avond is bedoeld als bespreking hoe onze gemeente nu ‘werkt’. In het beleidsplan van de gemeente staat mooi omschreven dat we missionair willen zijn. En dat zijn wij ook daadwerkelijk. Toch is het de moeite waard om keer met een deskundige te sparren over dit onderwerp. Nynke Dijkstra-Algra is missionair predikant in algemene dienst van de Protestantse kerk en zij is bijzonder benieuwd hoe wij het één en ander nu uitwerken. Er zijn overigens ook nog wel wat uitdagingen te noemen, we gaan die samen aan, of deze nu wel of niet moeten worden uitgewerkt. Kom vooral, wij zien uit naar je komst!
Yvonne goes Uganda 12 oktober DHS
26-09-2019 11:58
IK NODIG EN DAAG U UIT!Wanneer : zaterdag 12 oktober 2019
Waar : De Hege Stins
G. Japicxstrjitte 4 te Stiens
Aanvang : 8.00 uur
Pauze 15.00 – 17.00
Tijd voor ontmoeting en een presentatie over mijn leven en
werk in Oeganda.

Einde : 20.00 uur
Tijd voor ontmoeting
Van 15.00 tot 17.00 uur is het tijd voor ontmoeting. Tijd om te vertellen over mijn leven en werk in dat hele mooie en soms reuze ingewikkelde land.
Alzheimer Café Ferwert 8 oktober
25-09-2019 18:03
Alzheimer Café op locatie
Dinsdagavond 8 oktober 2019
Locatie: Interzorg Groep “Foswert“
Foswerterstrjitte 71, Ferwert


Thema: Dementie, wat is het en hoe ga je er mee om.

Het Alzheimer Café is een plek van ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of bekenden. Ook hulpverleners en een ieder die meer weten wil over de impact van de ziekte dementie is van harte uitgenodigd.
Het Café is een plek waar informatie en advies gegeven wordt door deskundigen en waar ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt besproken en gedeeld kan worden.
Vanavond staan we stil bij wat Dementie eigenlijk is en hoe er mee om te gaan. Onze gastspreker deze avond is mevr. Feikje Kooistra. Zij is specialist ouderengeneeskunde. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur.
De toegang is, evenals koffie en thee, gratis.
U bent van harte uitgenodigd.
De avond wordt voor u georganiseerd door Interzorg Groep “Foswert” en is onderdeel van het programma van het Alzheimer Café Noordoost Friesland.
Maandelijks is er een bijeenkomst in Dokkum
Vorming en Toerusting 10 oktober DHS
23-09-2019 09:36
UITNODIGING
Verbinding (het thema voor dit seizoen)
De Hege Stins, donderdag 10 oktober
20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur, onder leiding van Tine de Vries (Vorming & Toerusting)
In vervolg op de eerdere bijeenkomst op 18 oktober jl. worden alle teams, commissies en natuurlijk alle belangstellenden uitgenodigd om na te denken over wat het jaarthema ‘Verbinding’ ons tot nu toe bracht en waar we het komende seizoen vooral aan kunnen werken. Hoe ondersteunen wij elkaar als groepen, hoe maken we gebruik van elkaars uitgewerkte programma’s.Mooie vragen om nader te bespreken. We zien uit naar je/jullie komst!
Zaterdag 28 september 5 Jaar Ma'Laap
16-09-2019 10:43
Ma'Laap bestaat 5 jaar en dus is het feest. Een groots festival op het Kaatsveld Stiens. Alle info staat op de flyer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...