Nieuwsberichten
Kerstfeest bij Talant 20 december
17-12-2013 10:40
Ook dit jaar vieren wij bij Talant weer het kerstfeest. In de mooi versierde en sfeervol verlichte gymzaal komen wij samen om te zingen en om te luisteren naar een bijbelverhaal. Ook is er een kerstspel. Wij nodigen u en jullie, jong of oud, van harte uit om dit feest met ons te vieren.
Datum: vrijdag 20 december.
Plaats: gymzaal bij restaurant Talant, Ieleane.
Tijd: 19.00 uur
Namens de bijbelgroepen bij Talant.
Peper en Zout 13 december
11-12-2013 00:00
Peper&Zout presenteert het december diner voor tieners en jongeren. Voor meer info ga naar : jeugdwerkstiens of: Doc2.docx
Kerstmiddag 14 december
11-12-2013 00:00
Op zaterdagmiddag 14 december a.s. organiseert de diaconie een kerstmiddag in De Hege Stins. We beginnen deze middag met een kopje koffie of thee, we volgen een kerstliturgie en eindigen met een broodmaaltijd. Na afloop is er een collecte.
Kerst Collage 15 december
10-12-2013 23:53
Wat waardevol, dat we een koor in onze gemeente hebben als “Looft den Heer”.
Zoals uit de aankondiging blijkt voeren ze zondag 15 december in de Gemeentedienst in De Hege Stins om 19.00 uur de Kerstcollage van hun dirigent Jelle de Jong uit, samen met het dameskoor “Female Voices” en solisten.
Een prachtige bundeling van samenzang, koorzang, orgel, piano, fluit, trompet, verteller en solozang.
We nodigen u van harte uit, om mee te genieten van deze prachtige voorbereiding op het Kerstfeest.
Bent u verhinderd om de dienst in De Hege Stins bij te wonen dan bent u natuurlijk hartelijk welkom in de Leeuwarder Parkkerk of de Koepelkerk.
Adventsproject PG Stiens
04-12-2013 17:21
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg.
Rond advent zijn een aantal creatieve, muzikale, actieve en spirituele activiteiten gepland. Zie voor uitgebreide info: Twaklank.pdf