Nieuwsberichten
Pake en Beppe avond 12 februari DHS
10-02-2014 11:13
De Toerustingswerkgroep organiseert weer een Pake- en Beppe avond op woensdag 12 februari met ds. Desirée Scholtens en Elly Plat in De Hege Stins. De avond begint om 19.30 uur.
Zendingsdienst 16 februari DHS
29-01-2014 17:40
Zendingsdienst 16 februari 2014
Locatie: De Hege Stins
Ons zendingsproject is werkzaam in Colombia. Met dit project ondersteunen wij de Peace Brigade en de dienst zal dan ook in het teken staan van deze Brigade. U zult zich vast afvragen wat dat team doet en wie daarin zitten. Wilt u hier meer van weten, kom dan naar de zendingsdienst en u hoort er meer van. Zoals u op de foto kunt zien zorgen de leden van dat team ook voor een lach.
Aanvangstijdstip: 9.30 uur
Tot ziens op de zendingsdienst.
Namens de zendings- en evangelisatiecommissie,
Wiebrand van der Meer
Sing-in DHS 26 januari 19.00
16-01-2014 15:47

Sing in met Gospelkoor Joyfull uit Leeuwarden
Gospelkoor Joyfull is een interkerkelijk koor: een enthousiast, ambitieus en gezellig koor dat onder leiding staat van dhr. Hans Bergman. Het koor wordt muzikaal begeleid door een combo. Het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige (gospel)liederen. Sinds begin 2012 is het koor verdubbeld. Het grootste gedeelte van het Stienser “Dabar” ging over naar Joyfull. Ds. Jaap Overeem zal in deze dienst voorgaan. De dienst begint om 19.00 uur in “De Hege Stins”. Het thema is: Een nieuw begin! En er zal veel gezongen worden…….met dhr. Han Giesing als organist. Allen van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Evangelisatie- en Zendingscommissie
Email: Protected email address
Nieuws van de Interieurcommissie
07-01-2014 15:20

In de maanden januari en februari exposeren Klaske Atema uit Bitgummole en Elsje van der Velde-Steenbeek uit Stiens in De Hege Stins. Zie voor meer nieuws onder Commissies en Teams - Interieurcommissie.
Toerustingsavonden in januari 2014
31-12-2013 12:03
Op drie woensdagavonden in januari houdt ds. Jaap Overeem een aantal avonden over “lastige vragen aan God.” Het is voor een gedeelte ook een verwerking van zijn studieverlof van een jaar geleden. Binnen onze traditie, maar ook in ons eigen geloof, zijn tal van vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Hoe zit het met God en het kwaad? Waarom zijn er natuurrampen? Hoe zit dat met God en geweld? Hoe kun je weten dat God bestaat? Wanneer komt Jezus terug? Een aantal van deze vragen stellen we gewoon maar eens aan de orde en daarover denken we samen met u over na.

De avonden zijn op 15, 22 en 29 januari, om 20:00 uur in De Hege Stins.

Werkgroep Vorming en Toerusting