Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 12
26-03-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 26 maart 2023 vanuit De Hege Stins.

Paasproject 26 maart 2023
19-03-2023 23:26
Paasproject kindernevendienst
“Uit liefde voor jou”
Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. De veertigdagentijd gebruiken we om ons voor te bereiden op dit grote feest. Er ging een tijd van hechte vriendschap, maar ook van verraad en verdriet aan vooraf. Het gaat over Zijn overvloedige liefde voor ons, over de opdracht om dit te delen. Het gaat over nederigheid, dienend zijn, vergeving, vertrouwen en dankbaarheid.
Het kruis staat centraal in dit paasproject. Elke week wordt er een symbool op het kruis gezet wat passend is bij het verhaal dat de kinderen horen.

26 maart gaan de kinderen een verdrietig verhaal horen. Het gaat over de begrafenis van Jezus. Er komt een rol van schone, nieuwe doeken op het kruis te liggen.
Kerkdienst - Week 11
19-03-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 19 maart 2023 vanuit De Hege Stins.

Rozen voor Examenkandidaten
17-03-2023 18:45
11 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan.
De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO / HAVO / VWO) beginnen 11 mei.
Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos.
Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten.
De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.
Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma Protected email address of tel.nr. 058 2573513.
Graag opgave vóór 2 mei a.s.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De jeugdraad
Paasproject 19 maart 2023
14-03-2023 09:09
Paasproject kindernevendienst
“Uit liefde voor jou”
Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. De veertigdagentijd gebruiken we om ons voor te bereiden op dit grote feest. Er ging een tijd van hechte vriendschap, maar ook van verraad en verdriet aan vooraf. Het gaat over Zijn overvloedige liefde voor ons, over de opdracht om dit te delen. Het gaat over nederigheid, dienend zijn, vergeving, vertrouwen en dankbaarheid.
Het kruis staat centraal in dit paasproject. Elke week wordt er een symbool op het kruis gezet wat passend is bij het verhaal dat de kinderen horen.

19 maart gaat het over de kruisiging. De kinderen horen de mooiste boodschap uit de Bijbel! God heeft Zijn zoon gegeven uit liefde voor ons! Er komt een kruis op het kruis.
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...