Nieuwsberichten
Corona Nieuwsbrief 9 Classis Fryslân
01-10-2020 19:50
Nieuws van de PG Stiens
01-10-2020 15:56
Week 40/41
Na een hele mooie Startzondag met toen nog de goede hoop dat we konden inzetten zoals we dat zeer zorgvuldig hadden uitgedacht, moeten we vier dagen nadien alweer bijstellen. Het moderamen heeft besloten dat de kerkdiensten in de komende weken door zullen gaan op de wijze zoals dat sinds 5 juli is ingezet. Daarnaast zullen alleen belangrijke vergaderingen doorgaan die met de ‘sturing’ van onze kerken en gemeente hebben te maken. En in het belang van een ieder als gemeentelid, is besloten de activiteiten: 45+ groep, verjaardagsviering 75+, Pastoraal Overleg, Vorming & Toerusting met de uiteenzetting van het jaarthema, De Kerkelijke Menukaart en de ochtend voor hen die de afgelopen twee jaar alleen kwamen te staan, niet door te laten gaan. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in de Twaklank die deze week uitkomt!
De besluiten zijn genomen na de berichtgeving van de regering en een 9de ‘coronabrief van onze classispredikant Wim Beekman. Deze brief wordt overigens ook op de website gepubliceerd.
Het is zoals het is, meer is het even niet, minder ook niet. Ikzelf denk terug naar de kerkdienst in het vroege voorjaar vanuit Franeker waarin onze classispredikant voorging. Hij preekte over de storm op het meer en noemde vaker de zinsnede: ‘Heer, wij verdrinken, en Gij slaapt’. Liefhebben en moed houden komen nu weer opnieuw heel sterk naar voren. Hij heeft ons lief en houdt onverminderd vol met ons. Laten wij dat op onze beurt ook doen, in wederkerigheid, in verbinding, voelbaar, merkbaar. Ook naar elkaar toe. En dat, voor Zijn aangezicht!
Warme groet, Tine
Bellen: Dat kan en mag zeker! Schroom niet, ook wanneer iets onduidelijk is. Of als u/je iets wilt doorgeven. Contacthouden is van groot belang!
Tine de Vries
T: 0653705559
Een lang verhaal kort DHS 9 oktober
30-09-2020 14:08
De happening met Remco Veldhuis vindt plaats in De Hege Stins op 11 oktober en begint om 19.30 uur. Het is onder voorbehoud in verband met Corona maatregelen.
Startzondag 27 september 21.30 uur DHS
17-09-2020 11:39
Kerkdienst - Week 37
13-09-2020 09:30
Dit is de kerkdienst van afgelopen 13 september 2020.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ...