Nieuwsberichten
Van ECZ
23-04-2024 11:49
Nieuws van Evangelisatie en Zendingscommissie
Op zondag 18 februari jongstleden was de jaarlijkse zendingszondag. Deze dienst stond in het teken van ons meerjarig project “de armoede in Moldavië”.
Na de dienst was er de mogelijkheid om Moldavische wijnen, honing en thee te proberen en eventueel een bestelling te plaatsen.
Vele aanwezigen hebben gelijk producten afgenomen en artikelen besteld. Dit vonden we, als commissie, vanzelfsprekend heel mooi.
We hebben inmiddels de wijnen, thee en honing bezorgd bij de diverse gemeenteleden en de nota van Promoldavië ontvangen en na aftrek van de kosten hebben we een heel mooie winst geboekt, ruim € 150,00. Dit bedrag is overgemaakt aan KIA. Nogmaals onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kerkdienst 21-04-2024
21-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 21 april 2024 vanuit De Hege Stins.

Kerkdienst 14-04-2024
14-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 14 april 2024 vanuit De Hege Stins.

Verrassing voor examenkandidaten
07-04-2024 17:38
14 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen dan. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos plus verrassing!

Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma- Bijma, k.bergsma9@chello.nl of tel.nr. 058 257 3513. Graag opgave vóór 6 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Kerkdienst 07-04-2024
07-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 7 april 2024 vanuit de St. Vituskerk.

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...