Nieuwsberichten
Kerkdienst 28-04-2024
28-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 28 april 2024 vanuit De Hege Stins.

Koninklijke onderscheiding
27-04-2024 17:40
Koninklijke onderscheiding voor mw. Sjoeke van Wessel-van der Giesen
Bij de jaarlijkse lintjesregen viel er ook een druppel in Stiens. Sjoeke van Wessel was met een list naar Dekemastate in Jelsum gelokt voor een feestelijke bijeenkomst. Voor haar onverwacht stapte burgemeester Buma ineens binnen om haar te vertellen dat het Zijne Majesteit had behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en dat wegens haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor de kerk, de Vereniging Tesselschade-Arbeid adelt, gastvrouw bij Dekemastate en als bijzonder trouwambtenaar en dat alles naast haar werk als onderwijzeres. Totaal verbouwereerd onderging ze het toen hij haar de bijbehorende onderscheiding opspeldde. Zo werd het een bijzondere bijeenkomst.
Van ECZ
23-04-2024 11:49
Nieuws van Evangelisatie en Zendingscommissie
Op zondag 18 februari jongstleden was de jaarlijkse zendingszondag. Deze dienst stond in het teken van ons meerjarig project “de armoede in Moldavië”.
Na de dienst was er de mogelijkheid om Moldavische wijnen, honing en thee te proberen en eventueel een bestelling te plaatsen.
Vele aanwezigen hebben gelijk producten afgenomen en artikelen besteld. Dit vonden we, als commissie, vanzelfsprekend heel mooi.
We hebben inmiddels de wijnen, thee en honing bezorgd bij de diverse gemeenteleden en de nota van Promoldavië ontvangen en na aftrek van de kosten hebben we een heel mooie winst geboekt, ruim € 150,00. Dit bedrag is overgemaakt aan KIA. Nogmaals onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kerkdienst 21-04-2024
21-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 21 april 2024 vanuit De Hege Stins.

Kerkdienst 14-04-2024
14-04-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 14 april 2024 vanuit De Hege Stins.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...