Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 27
11-07-2021 09:30
Dit is een deel van de kerkdienst van 11 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Vacatures kerkenraad
08-07-2021 09:42
Wij hebben er zin in! U toch ook?

We hebben zin om in het komende seizoen elkaar weer vaker te kunnen ontmoeten en met elkaar bezig te zijn met gemeenteopbouw. Natuurlijk, de Coronacrisis is nog niet voorbij, maar er zijn meer mogelijkheden om als gemeente samen bezig te zijn. Het ziet ernaar uit dat er het komende seizoen een enthousiaste predikant aan de slag zal gaan binnen onze gemeente die vol plannen zit die erop wachten om te worden uitgevoerd. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. U laat de kans toch niet lopen om uw steentje bij te dragen, gezellig met elkaar bezig te zijn met het bedenken en organiseren van activiteiten en een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente? U kunt zich aanmelden voor diverse functies binnen de Kerkenraad, dus er is vast iets wat bij uw mogelijkheden en talenten past. We zijn op zoek naar 1 ouderling-scriba, 2 pastoraat-ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 diaken-secretaris, 1 diaken en 1 kerkrentmeester.
Wilt u zich beschikbaar stellen voor een functie of hebt u behoefte aan meer informatie?
Bel of mail dan naar:
Martin Jansen Klomp, telefoon 06-53186857
Age Bos, telefoon 058-2574538
Mail: Protected email address

Namens de Kerkenraad, Age Bos, scribaat
Kerkdienst - Week 26
04-07-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 4 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Sint Vitustsjerke
01-07-2021 20:03
De Sint- Vitustsjerke iepen !!
De Protestantske Gemeente set fanôf tiisdei 6 july elke tiisdei fan 14.00-16.00 oere har doarren iepen.
Elk is wolkom foar in kopke kofje/tee kontakt en in gesprek.
Leden fan it pastorale team krije graach suggestjes en minsken dy't meihelpe wolle, binne tige wolkom.
Stjoer in mailtsje nei Protected email address of belje nei 058-2572140
Gemeenteberaad 30 juni 2021
01-07-2021 20:02
Uitkomst Gemeenteberaad.
Afgelopen woensdag, 30 juni 2021, vond het eerder aangekondigde Gemeenteberaad plaats. Tijdens dit Gemeenteberaad, waarbij 86 gemeenteleden aanwezig waren, vertelden leden van de beroepingscommissie over het proces rondom het zoeken van een predikant voor onze gemeente en verstrekten zij informatie over de beoogd predikant. Na de presentatie bleek tot verrassing van de aanwezigen, dat de predikant aanwezig was tot de pauze. Hij was door het Moderamen uitgenodigd om zichzelf kort te presenteren en vragen te beantwoorden van gemeenteleden. Na de pauze werd er gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen aan leden van de beroepingscommissie. Daarna werd overgegaan tot schriftelijke stemming om ds. J.H. Verwaal van Ureterp te beroepen. Met een ruime meerderheid werd het voorstel om een beroep uit te brengen aangenomen. In de Twaklank van september volgt een uitgebreider verslag van deze avond.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...