Nieuwsberichten
Kerkdienst 24-09-2023
24-09-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 24 september 2023 vanuit De Hege Stins.

Toneelstuk 10 0ktober DHS
21-09-2023 23:50
Toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen”, dinsdag 10 oktober vanaf 14.30 uur in De Hege Stins

Op dinsdag 10 oktober wordt in De Hege Stins het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” uitgevoerd. Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee; het toneelstuk start om 14.45 uur. De toegang bedraagt € 2,-.

Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries uit Stiens, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar rekening neemt. Haar echtgenoot Sikke R. Roosma verzorgt het decor, licht en geluid verzorgt. Tot eind 2023 wordt een tour langs diverse plaatsen in het hele land gemaakt.
Verlies
21-09-2023 00:20
In het najaar van 2023 organiseren wij zes bijeenkomsten over verlies. De toegang is GRATIS. Voor koffie en thee vragen we een vrijwillige bijdrage.

Deze cyclus is een initiatief van Pastoraal team P.G. Stiens in samenwerking met de gemeente Leeuwarden (amaryllis) en buurtbewoners. De Flyers zijn er ook in gedrukte versie en liggen klaar op de startzondag.

2023 09 11 DEF FLYER Verlies
Kerkdienst 17-09-2023
17-09-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 17 september 2023 vanuit De Hege Stins.

Rapport Toekomst
14-09-2023 00:04
Startzondag 17 september

Rapport ‘Toekomst, het is af! en zal vanaf nu voor jullie en u allen beschikbaar worden gesteld. Tijdens de startzondag kan iedereen op lijsten de wens aangeven hoe het rapport te ontvangen. Digitaal of een gedrukte versie? De lijsten liggen na de dienst bij onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker op tafel.
Vervolgens zal in de komende weken worden uitgedacht hoe de verwerking van alle input kan worden verwerkt.
Op de tafel van Vorming en Toerusting zal Wout de Vries het zogenaamde Organigram van onze gemeente uitdelen, zodat een duidelijk beeld ontstaat hoe onze gemeente nu in elkaar zit. En, de Jaarkalender ligt bij hem op tafel.
Overigens, meerdere teams en commissies zullen een tafeltje inrichten zodat duidelijk zichtbaar is wat zij doen. Enthousiasme tijdens de voorbereiding alom. Dus…meer dan van harte genodigd dit alles mee te maken.
Aan het bovenstaande nemen we deel, na een kop koffie/thee/limonade en een gebakje.
En de Startzondag wordt afgesloten met een lunch.

P.S. Wie niet in de gelegenheid is bij de Startzondag aanwezig te zijn, kan het rapport opvragen bij Tine de Vries.
M: tinedevries.atwork@gmail.com
T: 0653705559

De Vredesweek
Woensdag 20 september, middaggebed van 13.00 uur - 13.30 uur in de Sint Vituskerk. Voorgangers, ds. Jak Verwaal en Tine de Vries
Woensdag 20 september, ds. Liesbet Geijlvoet (Sint Annaparochie) en ds. Desirée Scholtens vertellen wat vrede in hun werk en leven betekent en welke invloed het heeft op hun gezin. Van harte aanbevolen aanwezig te zijn!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Hege Stins en begint om 19.30 uur.

Met hartelijke groet, Tine de Vries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...