Nieuwsberichten
Leonard Cohen-dienst
30-10-2022 19:30
Dit is de Leonard Cohen-dienst van zondag 30 oktober 2022.

Kerkdienst - Week 43
30-10-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 30 oktober 2022.

Sint Vitus
26-10-2022 16:10


Bomen rond de Sint Vitus.
Rond de tijd dat deze Twaklank uitkomt zullen de bomenrijen een uitgebreide snoeibeurt krijgen. U bent of wordt daarvan via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Kerkhof
De vorige keer vermeldden wij dat er een mogelijkheid bestaat om graven te reserveren. U kunt dat bij de beheerder van het kerkhof (kerkhof@pgstiens.nl) aangeven als u daarvoor belangstelling hebt. Wel gelden daarvoor de normale tarieven. Dus vanaf het moment dat u een graf reserveert betaalt u jaarlijkse kosten. De kosten van de reserveren en begraven staan in het reglement van de begraafplaats. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om het reglement op kleine onderdelen aan te passen. Ook de tarievenlijst is meer in overeenstemming gebracht met de kosten van begraven en het onderhouden van het kerkhof. Het College heeft het reglement vastgesteld en die gaat in per 1 januari 2023.

Inrichting van de kerk
Het is een tijdje stil geweest rond de voortgang van de voorbereiding van de verbouw van het interieur. Dat heeft te maken met de vergunning die we moeten krijgen om het interieur te mogen aanpassen. Naast de gemeente Leeuwarden is dat ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij zien toe op een historisch verantwoorde verbouwing. Beide instanties hebben de afgelopen maanden op de tekeningen gestudeerd. We hebben nu vernomen dat zeer binnenkort het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden een besluit zal nemen. Zodra deze binnen is kan de architect verder met de voorbereiding voor de daadwerkelijke verbouw. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer met het werk zal worden begonnen. We houden u op de hoogte!
Jaarthema Aan Tafel
26-10-2022 16:07
November collecte 2022, helpt u mee?

In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Het jaarthema “Aan tafel” wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. Gastvrijheid willen we laten doorklinken in allerlei activiteiten waar jong en oud God en elkaar kunnen ontmoeten.
Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.
Eind november ontvangt u een brief van onze gemeente waarin wij u vragen om een extra gift. Steun onze gemeente om een levendige, inspirerende en gastvrije gemeente te zijn en te blijven.
Alvast hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2023
26-10-2022 16:02
Het College van Kerkrentmeesters is weer begonnen met de voorbereiding op de actie Kerkbalans 2023. In Januari zal de actie ook bij ons weer starten. We hebben de laatste jaren ervaring opgedaan met de digitale toezeggingen. Daar zijn wij erg blij mee want het scheelt ons veel werk (enveloppen vullen, drukken en weer openen en verwerken). Met het doen van een digitale toezegging wordt het hele proces voor ons erg vereenvoudigd: het is ook nog eens milieubesparend.
Dit jaar deden ruim 40% van alle adressen de toezegging digitaal. In december zullen alle ons bekende digitale toezeggers een mail krijgen met de folder om hun toezegging voor 2023 digitaal te doen. In december kunt u dan, als u dat wilt de toezegging over twaalf maanden uitsmeren.
Vorig jaar moesten we een behoorlijk aantal mailadressen herinneren aan het doen van een digitale toezegging. U helpt ons enorm door de toezegging te doen via een antwoord op de mail van december aanstaande.
We leven in een financieel onzekere periode. In de volgende Twaklank zullen we u de positie van onze financiën schetsen en hopen ook nu weer op ruime toezeggingen.
In Januari zullen de overige adressen op de gebruikelijke manier de actie Kerkbalans 2023 thuis krijgen. Deed u eerder nog geen digitale toezegging maar wilt u dat in 2023 wel doen dan kunt u dat aangeven via kerkrentmeesters@pgstiens.nl
We danken alvast alle medewerkers die ons helpen om de actie weer tot een succes te maken.
College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...