Nieuws
Start van nieuw GGG seizoen!
11-09-2011 20:43
We beginnen op 21 september weer met de Gemeente Groei Groepen. Alle groeigroepsleden en mensen die voor het eerst mee willen doen zijn van harte welkom!
Voor iedereen is plaats. Het thema van dit seizoen is: Staan in de frontlinie. Het zal gaan over de vervolgde kerk.
De startavond op woensdag 21 september begint om 20.00 uur in het St. Vitushûs.
Nieuws van de Interieur Commissie
19-07-2011 22:44
Van 4 juli t/m 19 september 2011 exposeren weer twee leden van de schildersgroep uit Hijum: Tineke Vlietstra uit Hallum en Fokje van der Meulen uit Stiens in de hal van De Hege Stins. De groep komt elke woensdagmorgen in De Kampioen te Hijum bij elkaar om te schilderen.
Verslag gemeenteberaad 8 juni
30-06-2011 09:55
Verslag gemeenteberaad PG Stiens, woensdag 8 juni 2011 in De Hege Stins.
Gemeenteberaad 8 juni in De Hege Stins om 20.00 uur
20-05-2011 21:46
Beste gemeenteleden,

Voor meer informatie over het gemeenteberaad klik op boekje gemeenteberaad PG Stiens 8 juni. Hierin vindt u de stukken voor het gemeenteberaad van 8 juni a.s. Er zijn een tweetal belangrijke onderwerpen die deze avond op de agenda staan waarover de kerkenraad met u in gesprek wil gaan.

Het betreft de volgende onderwerpen:
  1. Concept beleidsplan 2011-2015;
  2. Verkoop van pastorieën en investeringen.
Themadienst 29 mei BRANDNEW
18-05-2011 10:07
Zondag 29 mei vindt er een themadienst plaats in De Hege Stins te Stiens. De aanvang van deze dienst is: 19.00uur. Gospelgroep Kèrugma uit Harlingen zal deze dienst verzorgen.