Nieuws
Bij het licht van de sterren op Kerstavond
26-12-2010 12:35
Vrijdag 24 december 2010
Als we de eeuwenoude Sint-Vituskerk van Stiens betreden, komen de klanken van de VituStinscantorij ons tegemoet.
lees verder
Kerstzangdienst zondag 19 december 2010
08-12-2010 10:15
Dit jaar zal in onze kerstzangdienst de medewerking worden verleend door het korps van het Leger des Heils en een dubbelkwartet onder leiding van de heer Visser uit Harlingen.
Het korps van het Leger des Heils uit Harlingen bestaat al sinds 1905 en telt ongeveer 26 personen. Door middel van hun liederen willen ze uiting geven aan hun geloof.
Wat gaan we in deze dienst allemaal doen?
We luisteren naar muziek en zang van het Leger des Heils en zullen samen kerstliederen zingen. Majoor mevr. Kuijpers zal het Kerstevangelie uit de Bijbel vertellen.
Het belooft een mooie en afwisselende kerstzangdienst dienst te worden. Wij nodigen u daarom van harte uit zondag 19 december 2010 naar De Hege Stins in Stiens te komen om deze kerstzangdienst mee te maken. De dienst zal om 19.00 beginnen.
Met vriendelijke groeten,
Evangelisatiecommissie Stiens
Zondag 28 november 2010 Micha: Ik zie, ik zie
29-11-2010 13:10
Ik zie ik zie wat jij kan zien,
al weet je het nog niet misschien.
Maar als je nu maar heel goed kijkt,
dan zie je waar ’t op lijkt. lees verder
10 december Dag van de Mensenrechten
19-11-2010 13:53
Amnestygroep 312 Leeuwarderadeel brengt licht in de donkere decembermaand.
“Hef bazuin uw gouden stem” – Zondag 28 november 2010, St.Vitus, 9.30 uur
18-11-2010 21:23
Op zondag 28 november 2010 werkt het ensemble Muziekfabriek mee aan een bijzondere doopdienst in de St. Vituskerk te Stiens. Een groep van met name blazers zal twee adventscomposities ten gehore brengen en de gemeentezang voor een groot deel begeleiden. Ridzert Beetstra leidt het ensemble en heeft de arrangementen geschreven.
Er zit veel muzikaal talent in onze gemeente, zo hebben wij eerder al eens ervaren. Er hebben zich in het verleden al ongeveer 30 mensen aangemeld, maar het zou mooi zijn als deze groep nog veel groter wordt. Wij hopen dat deze musici andere muzikanten zullen aansteken om ook voor onze gemeente muziek te gaan maken. Mocht je belangstelling hebben om eens mee te doen, dan kun je je melden bij ajansenklomp@hotmail.com of 2571108.