Nieuws
Kerstzangdienst IKW 24 december DHS
19-11-2019 18:14
Het INTERKERKELIJK KONTAKT WERK STIENS organiseert op dinsdagavond 24 december 2019 een KERSTZANGDIENST in De Hege Stins. Deze dienst begint om 19.30 uur. Voorganger in deze dienst zal zijn ds. Jongstra.
We worden muzikaal begeleid door het fanfarekorps “STUDIO” onder leiding van Dhr W. Zwier. Dit jaar hebben we weer speciale aandacht voor de bekende, traditionele kerstliederen. Zingt u ook mee?

De collecte is bestemd voor het IKW en een goed doel.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren.
In verband met de verwachte belangstelling raden wij u echter aan: kom op tijd want VOL is VOL

Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens
Informatie Groep 45+
16-11-2019 09:23
45 + groep komt weer bij elkaar:
OOK WELKOM, IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS IN DIT ONDERWERP!
Plaats Datum / Tijd Onderwerp / activiteit
Zaal Hege Stins 29 nov a.s / 19.30 u CO2 en PFAS / kerk en geloof.


Enkele gemeenteleden die vanuit hun werksituatie meer weten over bovenstaand onderwerp zullen in een elevator pitch uitleg geven over het vraagstuk. Onder meer gaan zij in op wat het voor hun betreffende bedrijfstak betekent. Hierbij denken we aan onder ander de aardappelhandel, grond / bouwbedrijven en de boerenbedrijven. Ook zullen zij vertellen wat het vraagstuk voor henzelf betekent, de gezinnen en het toekomstbeeld. Vervolgens stellen we de vraag of wij hier als kerk / gelovigen iets mee kunnen, mogen of moeten doen.

Voorafgaand zal Tine de Vries kort een artikel uit 'Trouw', aanhalen wat verhaalt over hoe nuttig is Theologie t.o.v. de economie. Het gaat in dat artikel over het leiderschap van Jezus...Iedereen die dit leest is meer dan welkom. Het gaat ons allemaal aan...

I.v.m. de hapjes e.d., verneem ik graag van jullie met hoeveel personen jullie van plan zijn te komen. Dus graag even aanmelden bij Rolf de Boer Tel. 058 2571692 - 2574411 (kantoor 8.30 – 17.00) of 06-292 075 51 of Protected email address
Dienst 1 december 2019
16-11-2019 09:20
De dienst van 1 december is om 09.30 uur in De Hege Stins en niet in de Sint Vitus zoals abusievelijk staat vermeld in de november Twaklank.
Van de interieur commissie november DHS
11-11-2019 11:39
Molentje onder Tzum van Durkje Haringa.
Durkje Haringa werd 1 december 1942 geboren in IJlst, waar haar vader bekend was door zijn Friese Koperwerk. Als kind zat ze vaak bij hem in zijn atelier te tekenen en te schilderen. Haar vader overleed op 43- jarige leeftijd. Durkje was toen 15 jaar. Tekenen deed ze nog wel op school. Later op de Rijkskweekschool in Leeuwarden werkte ze met plakkaat verf en oostindische inkt.
Doopdienst 17 november 09.30 uur DHS
05-11-2019 12:17
Doopdienst, zondag 17 november 9.30 in De Hege Stins.
Emma Minke Brouwer, dochtertje van Sjirk en Marloes Brouwer en zusje van Fenna zal tijdens de feestelijke dienst worden gedoopt door ds. Roelof van Dam uit Buitenpost. Het adres van de doopouders is Plataanstrjitte 10, 9051 RB. Vanzelfsprekend is iedereen meer dan welkom hierbij aanwezig te zijn.
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...