Nieuws
Zondag 31 maart: Vergeven
27-03-2019 20:00
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig.
Zondag 24 maart: Geduld
20-03-2019 20:10
Deze week horen de kinderen Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je doen met zo’n boom?
19 maart Red de Bomen
19-03-2019 15:03
Persbericht

RED DE BOMEN VAN DE SINT VITUSKERK IN STIENS:
Monumentale bomenrijen rondom de kerk bedreigd
De Protestantse Gemeente van Stiens maakt zich grote zorgen over het behoud van de bomenrijen rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens. Sinds 1779 vormen deze eeuwenoude bomenrijen het beeldbepalende gezicht van het centrum in Stiens. Voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lubbert Tilma vertelt: “Er moet groot onderhoud gebeuren want anders kunnen wij, onder andere op basis van veiligheid, niets anders doen dan rigoureus te kappen. Wij hebben een professioneel onderzoek naar de staat van de bomen laten doen en daaruit blijkt dat, mochten we nu niets doen, wij niets meer kunnen doen om de zieke en/of zwakke bomen te redden. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren en luiden om die reden de noodklok”.
Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan?
De kerkelijke gemeente heeft in 2017 bij de gemeente Leeuwarderadeel aangegeven geen geld te hebben om het noodzakelijke groot onderhoud te plegen. De voltallige gemeenteraad heeft in november 2017 een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht kreeg om (financieel) te helpen om de karakteristieke bomenrijen voor de toekomst veilig te stellen. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden. De uitvoering van de motie wil echter niet vlotten.
Op 18 maart jongstleden heeft de Protestantse Gemeente de raadsleden van de gemeente Leeuwarden bijgepraat en gevraagd om de motie uit 2017 uit te voeren.
14 maart Ghana
14-03-2019 22:00
Een nieuw begin.
In overleg met de diaconie is besloten dit jaar niet voor landelijke acties te sparen tijdens de veertig dagen tijd, maar ons als hele gemeente in te zetten door te sparen voor de jongeren die naar Ghana zullen gaan. Zij bouwen namelijk voor kinderen aldaar klaslokalen en geven zo de kinderen de mogelijkheid opnieuw te beginnen. 'Een nieuw begin', dat is zoals u weet ons thema tijdens de veertigdagentijd. Mogen wij u vragen per dag, per adres, 1 euro in een enveloppe te doen en deze na de veertig dagen in de daarvoor bestemde bus 'donaties', in de hal van De Hege Stins te doen? Laten we zo samen sparen en werken aan het nieuwe begin voor kinderen in Ghana.
Hartelijke groet, Tine de Vries

Nog een aanvulling van Karinus Rauwerda:
Mensen mogen aan het einde van de periode ook geld via de actiewebsite doneren ipv cash. Hiervoor is een actiepagina aangemaakt: geef.ws
Zondag 17 maart: Wakker worden!
13-03-2019 17:00
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft…….slapen!
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...