Nieuws
Verbindingsdag 25 mei
29-04-2019 12:16
I N T E R G E N E R A T I E V E V E R B I N D I N G S D A G - 25 M E I
Voor iedereen die zich verbonden voelt met ons als gemeente (Vorming en Toerusting), jong & oud!
Zie info: Verbindingsdag
26 april Koninklijke Onderscheidingen
27-04-2019 16:52
Koninklijke Onderscheiding voor Johannes Groenewoud en Joost Zoethout.
Op vrijdagmorgen 26 april 2019 hebben onze gemeenteleden Johannes Groenewoud en Joost Zoethout uit handen van de locoburgemeester van de gemeente Leeuwarden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Johannes heeft deze onderscheiding gekregen vanwege zijn vele verdiensten gedurende een lange reeks van jaren voor de Christelijke school, diverse functies binnen de Protestantse Gemeenten te Stiens en Oosternijkerk, de Volkstuinvereniging Stiens e. o. en zijn inzet voor de naaste medemens in het bijzonder.
Joost Zoethout kreeg het lintje voor met name zijn financiële activiteiten voor de Stichting Stadsherstel Hylpen (zijn geboorteplaats), de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (denk aan de torens van Stiens, Feinsum en Hijum) en uiteraard ook voor onze eigen kerk, waar hij voorzitter en kerkrentmeester is geweest bij de Kerkvoogdij van de vroegere Hervormde Gemeente.
Paasgroeten 2019 uit Debrecen
21-04-2019 18:46
Groet uit Debrecen
“Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen!" (Luke 24:5-6)
Dear Friends in Stiens,
Hope all is well with you! We are preparing for Easter: every night we have something special this week and we are very happy to see that many accept our invitation and attend our programs/services. Last night for example we learned about Bible and art: we looked into the passion of Christ from the perspective of the painter Munkacsy. He painted the famous Trilogy, which shows Christ passion through three big paintings. A former theological professor came and taught us about the paintings – pointing to the biblical story all the time. Our church hall in the back proved be to too small, for so many came – also from other parts of the city – we had to look for extra chairs. We were very glad to see that! Now I am preparing the service for tonight.
Our church building renovation will come to an end very soon. The outside works have been finished; it is the inside where we still have work to do: furniture, preparation for audio-visual equipment later on etc.
Have a Blessed Easter! Hope to talk to you soon!
Thinking of you all and sending our love to you!
Endre
Rozen voor examenkanddaten
21-04-2019 09:46
Rozen voor examenkandidaten.

Begin mei breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op donderdag 9 mei a.s.
Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der Wal, Protected email address of 058-2575512. Graag opgave voor 2 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Jeugdraad
Pasen 21 april: Hulp krijgen
17-04-2019 20:00
Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...