Nieuws
Laatste vergadering classis Leeuwarden 15 februari
07-02-2018 15:56
Uitnodiging 15 februari a.s. Classis Leeuwarden in De Hege Stins.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Protestantse Classis Leeuwarden op donderdag 15 februari a.s. om 19.30 uur in De Hege Stins. Het eerste deel van de vergadering heeft een open karakter waarbij leden van de gemeente en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd. Deze avond is mw. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland onze gastspreker. Zij houdt tijdens het eerste deel van de avond een lezing met als onderwerp:
“Vitaal kerkelijk leven in onze tijd en in onze omgeving. Eenheid in verscheidenheid”
Wij nodigen u van harte uit !
Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
Paasproject 1 april 2018
30-01-2018 15:12
Kindernevendienstproject Pasen 2018: Uw hulp en inbreng nodig.
Op 14 februari begint 40-dagentijd. Tijdens de diensten en in de kindernevendienst staan wij stil bij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. We willen graag de kinderen na afloop van de kindernevendienst een voorwerp laten uitkiezen dat zij bij het bijbelverhaal van die zondag vinden passen. Het leukst is als die voorwerpen uit de gemeente komen. We willen met die voorwerpen een viertafel maken, waarop telkens iets bijgeplaatst kan worden. Zo zal links voorin in De Hege Stins een steeds grotere tentoonstelling ontstaan.

Dit zijn de bijbelverhalen die in de kindernevendienst behandeld zullen worden.
Zondag 18 februari 2018 – Verzoeking in de woestijn – Marcus 1: 12-15
Zondag 25 februari 2018 – Verheerlijking op de berg – Marcus 9: 2-10
Zondag 4 maart 2018 – De tempelreiniging – Johannes 2: 13-22
Zondag 11 maart 2018 – De broodvermenigvuldiging – Johannes 6: 4-15
Zondag 18 maart 2018 – De graankorrel – Johannes 12: 20-33
Zondag 25 maart 2018 (Palmpasen) – Intocht in Jeruzalem – Marcus 11: 1-11
Zondag 1 april 2018 (Pasen) – Het graf is leeg – Johannes 20: 1-18

U krijgt op zondag 4 februari en zondag 11 februari gelegenheid uw voorwerp in te leveren, het liefst met een korte motivatie. In de stille week (26 maart tot en met 31 maart) willen wij graag de voorwerpen in de Vituskerk tentoonstellen. Na de paasmorgendienst (1 april) kunt u uw spullen weer ophalen.

Wij zijn heel benieuwd naar wat u inbrengt en hopen dat u ons wilt helpen.

Om kort te gaan:

Wat? Voorwerpen nodig Pasen mbt kindernevendienst PGStiens.
Hoe? Inleveren op 4 en 11 februari; tentoongesteld tussen 26-3 en 31-3 – retour op 1 april.
Bij? Leiding kindernevendienst.

Namens de kindernevendienst, Ds. Jaap C. Overeem

NB: We zingen een ontzettend leuk projectlied uit Hongarije. Het is echt een oorwurm – maar we moeten hem wel even oefenen. Op Youtube kunt u alvast even luisteren.
Plastic doppen sparen
24-01-2018 19:30
Plastic doppen sparen
Plastic doppen zijn geld waard. Het KNGF zamelt plastic doppen in die vervolgens door een fabriek worden gerecycled tot pallets. De opbrengst van de verkoop van die doppen wordt gebruikt voor de opleiding van (blinden)geleidehonden. Zo'n opleiding kost ca. € 15.000,-- en daar is 68.000 kg doppen voor nodig. Een gigantische hoeveelheid en toch haalbaar: in 2017 is er voor € 34.727,-- bij elkaar gespaard. Zie op de flyer om welke doppen het gaat. U kunt ze inleveren in De Hege Stins; in de garderobe staat daarvoor een doos. Kijk dus uit uw doppen en kijk uit naar doppen!
Filmfragment zondag 21 januari
21-01-2018 09:00
In de dienst op zondag 21 januari stonden wij stil bij een filmfragment. Dat kunt u hier vinden. Documentaire over de Monniken
Actie Kerkbalans 2018
19-01-2018 16:14
Komende week komen we bij u langs voor de actie Kerkbalans 2018.
Dankzij uw bijdrage:
- organiseren we wekelijks acties voor jong en oud;
- onderhouden we onze kerkgebouwen;
- is er muzikale ondersteuning in iedere dienst.
Doet u mee?
De kerkrentmeesters.
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...