Nieuws
Kerkdiensten op t.v. online
25-03-2020 16:38
Van Janny de Witte:
Omrop Fryslân stuurt ook de komende weken op zondagmorgen 10.00 uur een kerkdienst uit op televisie en online.
Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker.
De dienst komt alle keren uit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.
Kerkdienst zondag 29 maart, 10.00 uur op Omrop Fryslân tv en online vanuit de PKN gemeente in Franeker.
Voorganger ds. Wim Beekman, classispredikant.
Afgelastingen
16-03-2020 20:48
In navolging van de afgelaste kerkdiensten zijn ook alle kerkelijke en niet kerkelijke bijeenkomsten/vergaderingen in De Hege Stins en Sint Vituskerk afgelast tot en met 6 april.
De kosters:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Kerkbalans 2020
14-03-2020 01:19
Opbrengst actie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk …. dat hebben héél veel leden van onze gemeente ook dit jaar weer gedaan.
De actie Kerkbalans heeft het schitterende bedrag opgebracht van € 225.600,00, een prachtig resultaat.
Wij willen u/je heel hartelijk bedanken voor de gedane toezegging/bijdrage. Wij wensen dat deze opbrengst tot groei en opbrengst mag zijn van het werk in onze gemeente.

Heeft u nog geen toezegging gedaan, digitaal of het toezeggingsformulier voor de bijdrage nog niet ingevuld of is het formulier niet bij u opgehaald? Dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven bij S.L. Brouwer, Eskdoarnstrjitte 1 of mailen naar Protected email address

Namens het College van Kerkrentmeesters
Nieuwsbrief
13-03-2020 19:18
De Nieuwsbrief verschijnt de komende weken gewoon digitaal. Indien u de Nieuwsbrief ook digitaal willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar Protected email address met vermelding van uw naam en adres.
Mocht u gemeenteleden in uw buurt kennen, die hier niet van op de hoogte zijn, misschien kunt u hen dan hierover inlichten.
De redactie van de Nieuwsbrief.
Zondag 15 maart 09.30 uur ds. René de Reuver
13-03-2020 12:14
Zondag 15 maart zal ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode, een kerkdienst houden in de kapel van het Landelijk Diensten Centrum in Utrecht. Deze zal worden uitgezonden om 9.30 uur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...