Nieuws
Startzondag! 14,15 en 16 september
09-09-2012 18:35
Op 14,15 en 16 september 2012 is het weer zover, de startzondag van onze gemeente. Deze keer gecombineerd met het door Peper & Zout georganiseerde jeugdweekend. Thema Geloof, Hoop en Liefde.
Het programma begint op de zaterdagmorgen elf uur met diverse activiteiten voor oud en jong. Voor de jongste jeugd (t/m groep 3) zijn er spellen, schminken en nog veel andere leuke dingen te beleven. De jeugd t/m groep 7 is uitgenodigd om half twee aan te sluiten bij het jeugdweekend. Ook diegenen van groep 8 en ouder die niet het hele weekend meegaan, kunnen dan aansluiten.

De volwassenen worden tijdens en na de koffie uitgedaagd om op diverse stellingen hun mening te geven. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Grijp uw kans: Start Gemeente Groei Groepen
29-08-2012 09:19
Al een paar jaar bestaan in Stiens de Gemeente Groei Groepen. Dit zijn groepen die met elkaar spreken over het geloof bij iemand in de huiskamer. Deze groepen zijn ongeveer 8 man/vrouw groot en kennen een zeer diverse samenstelling. De groepen staan namelijk open voor iedereen! Alhoewel de organisatie van de Groeigroepen bij de Protestantse Gemeente te Stiens ligt doen er ook mensen mee die geen lid zijn van de kerk of van een andere kerk lid zijn.
Kerkelijk werker gezocht en gevonden
18-07-2012 21:55
De sollicitatiecommissie, bestaande uit Thom Boorsma, Machiel Talsma, Leo Boonstra, Rommert Brouwer en Jannie Nicolai-Atsma, is blij om u te vertellen dat we een kerkelijk werker hebben gevonden. Per 1 oktober 2012 begint mevrouw Tine de Vries uit Nijemirdum aan haar uitdaging in Stiens. Mevrouw De Vries is 51 jaar en heeft een lange staat van dienst in het pastoraat, met de nadruk op het ouderenpastoraat. Alhoewel het geen voorwaarde was wil zij graag naar Stiens verhuizen. Het is dan ook de bedoeling dat zij in de pastorie aan de Ophirstrjitte 30 komt wonen.
Hulp aangeboden bij opruimen zolder!
17-07-2012 10:11
Heb je nog 'mooie rommel' op zolder liggen of elders? Je kunt het zaterdagochtend tussen 10-12 uur a.s. langsbrengen bij Jan Hemeltjen (Harnsterdyk, bij Doniastate linksaf). Dan kunnen we het op de bazaar van 8 september a.s. verkopen. Het geld wat we met jouw mooie oude goederen verdienen gaat naar de aanstaande voedselbank in Stiens.
Het zou zondag jl. eigenlijk op het Infoblad staan, maar dat is niet gelukt. Dus zegt het voort!
Alvast dank!
Namens de bazaarcommissie,
Sytse Brouwer, voorzitter
Vooraankondiging van de startzondag
05-07-2012 09:10
Het thema is "Geloof, Hoop en Liefde" en de feestelijkheden starten op zaterdag 15 september en vinden over het hele weekend plaats.
Dit jaar is het voor het eerst dat het Jeugdweekend van Peper en Zout tegelijkertijd plaatsvindt, maar beide activiteiten zullen veel raakvlakken en ontmoet momenten krijgen.

Namens de startzondag werkgroep