Nieuws
Paasnacht 30-31 maart 2013
19-03-2013 22:26
Dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente te Stiens weer een paasnacht in het St. Vitushus en in de St. Vituskerk. Het is al zeer oude gewoonte dat christenen in de nacht voor Pasen, in dit geval dus 30 en 31 maart, samen komen om te bidden, om de doop te vieren en stil te staan bij de opstanding van de Here Jezus Christus. Om zijn opstanding is het paasfeest te doen en wij hebben gemeend bij die traditie aan te moeten sluiten.
Verslag Leve de Koning! Palmviering EZC en Talant in de sportzaal van Talant
19-03-2013 22:25
Na het grote succes van verleden jaar, stond er dit jaar weer een dienst met Talant op de agenda. Dit keer was de dienst in de sportzaal, omdat de vorige keer de kantine te klein was. De vorige keer kwamen er 35 extra stoelen met Talant bussen vervoerd. Dit keer kwam er een hele grote aanhanger met 70 extra stoelen uit de Hege Stins aan te pas. En maar goed ook, want alle stoelen waren bezet! Zelfs voor de ouderlingen en diaken was er geen plek op de eerste rij, zij zaten door de hele zaal verspreid.
Palmpasenviering bij Talant - It giet oan!
09-03-2013 12:28
Stiens omarmt al vele jaren een aantal vestigingen van Talant. Talant helpt mensen met een beperking in Friesland hún leven te leiden. Tijdens de zondagse kerkdiensten woont een aantal bewoners van Talant de kerkdiensten bij. Vorig jaar hebben de mensen van Talant en de Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie een gemeentedienst georganiseerd in het restaurant van Talant aan de Ieleane. Dit bleek een groot succes! Het was een gezellig en vrolijk gemengd publiek. Er moesten stoelen en liturgieën aangesleept worden. Voor herhaling vatbaar!
Zondag 10 maart afsluiting basiscatechese groep 8
04-03-2013 11:29
Zondag 10 maart zal de afsluiting plaatsvinden van de basiscatechese groep 8.
Een mijlpaal in het leven van deze kinderen. Daar waar veel gebeurd, afsluiten van een eerste deel wat met de basis te maken heeft. Eerst de catechese en daarna ook nog eens de school.
Voor de catechese is er een vangnet, de huiscatechese, verloren zullen de kinderen dus niet raken.
Excursie naar het Joods Historisch Museum en de Portugese synagoge in Amsterdam
23-02-2013 17:21
De toerustingswerkgroep organiseert op 20 april 2013 een excursie naar het Joods Historisch Museum en de Portugese synagoge in Amsterdam. Voor zowel jong als oud! Op woensdag 6 maart 2013 wordt een inleiding over het Jodendom gehouden, om 19.30 uur in de Hege Stins. De kosten voor entree en rondleiding van de excursie bedragen ca € 20 p.p. Voor jongeren en kinderen is dit bedrag lager. Opgave en nadere info bij Tine de Vries, t.vries757@upcmail.nl; Zie ook de Twaklank van februari 2013.