Nieuws
Van de werkgroep Debrecen
15-03-2018 18:01
Zondagavond 25 maart is er een ontmoetingsavond met de leden van onze zustergemeente uit Debrecen. In het kader van bouwen aan de gemeente en ook samen bouwen is de ontmoeting met gemeenteleden van wezenlijk belang. We vragen dan ook aan u om in grote getale aanwezig te zijn tijdens de ontmoetingsavond in De Hege Stins en wel om 19.30 uur. Voor de koffie wordt zorg gedragen, voor het goede gesprek en de ontmoeting doen we een dringend beroep op de gemeenteleden. Uit eigen ervaring hebben we gemerkt dat het erg moeilijk is om vloeiend Hongaars te spreken, maar dat geldt evengoed voor Hongaren die Nederlands proberen. In de ontmoeting met vrienden is taal niet de barriere waarover je bezorgd moet zijn. Bovendien zijn er mensen aanwezig die beide talen machtig zijn. Dus laat je zien, ga het gesprek aan met behulp van enkele hongaarse woorden: hongaars-voor-nederlanders

Vergeet vooral ook niet de viering in de Sint Vitus op maandagavond, samen met de leden van onze zustergemeente uit Debrecen.

Namens de werkgroep
D. Boels

Voor al het nieuws, foto's etc. kunt u klikken op:
Organisatie/Commissies+en+Teams/Werkgroep+Hongarije
Vrijwilligersavond op 4 april DHS
11-03-2018 11:44
Hierbij de info: uitnodiging FB
Kampvuuravond 23 maart
07-03-2018 11:53
We hebben als groep Stiens, vanuit de PG Stiens, een doorstart gemaakt met een nieuw team (Pyt Dijkhuis, Pieter Dijkhuis, Arjon Dijkhuis en Wieger van der Schaaf). Hier het eerste nieuws:

Kampvuuravonden Stiens
(“Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is”)

Na een winterstop zijn de kampvuuravonden terug van weggeweest. Hoor ik u denken: “wat is een kampvuuravond (KVA)?” Dat is een gezellige, interkerkelijke avond voor uitsluitend mannen (van 21 tot 81 jaar!). De avond vindt plaats rondom het kampvuur met daarbij een inspirerende spreker, veel interactie, goede gesprekken, live muziek (dat doen we samen), en vooral in goed gezelschap van vrienden en dorpsgenoten.
Op 23 maart vindt de eerste KVA van dit jaar plaats aan de Bûtenskilwei 44 te Stiens. De spreker op die avond is jeugdwerker Andre van der Meer uit Franeker. De inloop is vanaf 20.00 uur en is gratis. We verwachten alleen dat de deelnemers zelf drinken meenemen. Liefst wat extra zodat je op die avond kunt delen met de andere deelnemers. Want dat sluit aan bij onze KVA-visie: We delen onze tijd met elkaar en willen elkaar tot zegen zijn: De KVA is een plek waar God centraal staat. Jij/u bent van harte uitgenodigd.
Voor meer info: www.kampvuur-avonden.nl of trek een van de organisatieleden eens aan de mouw.
Pyt, Arjon, Pieter en Wieger
(Hulp) koster gevraagd
02-03-2018 10:39
Protestantse Gemeente Stiens zoekt een (hulp)koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.
Werkzaamheden:
- Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
- Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de keuken;
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
- Het verrichten van klein onderhoud.
Gevraagd wordt:
- Flexibele inzet;
- Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel vrijwilligers als bezoekers;
- Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;
- Goed kunnen organiseren;
- Vaktechnische kennis (het certificaat Sociale Hygiëne en diploma Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze cursussen te volgen).
Zie voor nadere informatie de Twaklank.
Inlichtingen bij L. Tilma, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Stienzer Hegedyk 29, tel. 058-2572390, E-mail: Protected email address
Sing in 18 maart 19.30 DHS
22-02-2018 11:45
Sing in met Jiddisch muziekgezelschap Samoosara op 18 maart 19.30 in De Hege Stins.
Voor meer info zie: Samoosara
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...