Nieuws
Nieuwsbrief Ma'Laap 11 december 2016
13-12-2016 18:14
Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van Ma’laap en het contact met de christelijke gemeenschap in Lahore.

De sponsorkinderen, de school en de leerkrachten.
Er zijn op dit moment 80 kinderen die de school bezoeken. 56 kinderen zijn gekoppeld aan een sponsor. Dat is een prachtig resultaat. De leraren/leraressen zijn de afgelopen maanden ondersteund door middel van een serie Skype-bijeenkomsten. Titia Dijkhuis en Elly Plat hebben hier met veel inzet aan gewerkt, waarvoor onze grote dank. De leraren/leraressen die de cursus bijgewoond hebben kregen een certificaat uitgereikt. De school heeft het nieuwe meubilair in gebruik genomen. We hopen hier te zijner tijd foto’s van te kunnen laten zien.
5 sponsorkinderen zullen het komende jaar hun eindexamen afleggen. Dat betekent in principe het einde van de inzet van Ma’laap. Of er een vervolg-ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen die kansrijk zijn om door te leren zal de komende tijd door ons onderzocht worden.
Kerstconcert op zondag 18 december 19.30 uur DHS
13-12-2016 17:56
Kerstconcert met het Gospel koor Our Choice
Net als andere jaren organiseert de EZC ook dit jaar weer een kerstconcert. Op zondag 18 december a.s. om 19.30 uur in de Hege Stins bent u van harte welkom. Het Gospelkoor Our Choice uit Lauwersoog hebben we weten te boeken, dit geweldige 45 leden tellende koor staat onder leiding van Jannie Struiksma en wordt begeleid door hun eigen combo. Ze nemen ons mee met het thema “Heb je al een geboorte kaartje gekregen?”. Hier alvast een voorproefje van Our Choice met het nummer “on the cross of Calvary”:


Het is voor hen allemaal een bewuste keuze geweest om te zingen bij dit gospelkoor. Daarmee komen ze ook bij de keuze van hun naam, Our Choice, het is hun eigen keus zingend het geloof te belijden en bij de mensen te brengen, een mooiere keuze bestaat er toch niet? Door het zingen van black Gospel, opwekking zowel in het Nederlands als het Engels brengen ze de boodschap van het pas geboren kindje Jezus.
Collecte kerstnachtdienst SV 24 december
13-12-2016 17:48
Collecte Kerstnachtdienst
De collecte in de kerstnachtdienst van 24 december a.s. is bestemd voor Stichting Faridpur te Oenkerk. Deze Stichting is actief in Faridpur Bangladesh en in Mangu Nigeria en steunt de medische en de sociale projecten daar van Cees en Neeltje Spronk. Deze collecte is voor de school in Mangu Nigeria. Op deze school met 220 leerlingen is geld nodig om de achterstallige salarissen te betalen van de leerkrachten. Zij hebben een aantal maanden al geen salaris gehad en om te voorkomen dat deze leraren gaan stoppen met lesgeven en dat daardoor de kinderen niet meer naar school kunnen, is gekozen voor dit doel. Een van onze gemeenteleden, Irma Brouwer is in oktober twee weken werkzaam geweest op deze school. Verdere informatie over de stichting kunt u vinden op: http://www.faridpur.nl
College van diakenen.
Lessons and Carols door de Sweelinck Cantorij 11 december 19.30 uur DHS
11-11-2016 11:00
FESTIVAL of Lessons and Carols door de Sweelinck Cantorij.
Op zondag 11 december 2016 om 19.30 vooert de Sweelinck Cantorij. A Festival of Lessons and Carols uit in de Hege Stins te Stiens. De Sweelinck Cantorij staat onder leiding van gastdirigent Marcus Veenstra. Organist is Auke de Boer. Volgens Engelse traditie zingt het koor in de Adventstijd Carols, afgewisseld met lezingen en samenzang. En natuurlijk mag een “Magnificat”, nu van Durante (1684 – 1755) niet ontbreken. Op zondag 18 december 2016 wordt in de PKN kerk in Menaldum hetzelfde programma om 19.00 uur uitgevoerd.
Expositie in DHS van Frieda van der Marel
11-10-2016 20:03
Schilderijen van Frieda van Akker-van der Marel.
Expositie in De Hege Stins te Stiens gedurende oktober/november/december 2016.
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...