Nieuws
Kerkdienst - Week 5
06-02-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 6 februari 2022.

Kerk en Kosters
05-02-2022 00:10
Ter informatie:

Kerk en Kosters zijn bereikbaar op telefoonnr: 06 155 364 67
Kerkbalans 2022
05-02-2022 00:09
Actie Kerkbalans 2022 Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Van 15 tot 29 januari hebben alle adressen een uitnodiging gekregen om een toezegging voor 2022 te doen. De eerste resultaten van de actie zijn nu binnen. Er zijn 16 december j.l. 301 mails verstuurd naar onze leden die vorig jaar een digitale toezegging hebben gedaan, met de vraag om voor 2022 weer digitaal toe te zeggen. We hebben tot nu toe 227 toezeggingen van een bedrag binnengekregen. Leden die nog geen digitale toezegging hebben gedaan, vragen we dit alsnog te doen. (zie mail Protected email address)
Via de lopers zijn de overige adressen bezocht, zij hebben een uitnodiging per brief ontvangen. Daarvan hebben 411 een toezegging gedaan. Ongeveer 40 adressen hebben hun toezegging nog niet doorgegeven. Mocht uw antwoord/toezegging nog niet zijn opgehaald/ingeleverd, wilt u het dan bezorgen bij uw loper of neem contact op Kerkrentmeesters@pgstiens.nl .
In de Twaklank van maart zullen we op de financiële situatie voor 2022 ingaan.
Kerkdienst - Week 4
30-01-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 30 januari 2022.

Kerkbalans 2022
28-01-2022 11:37
Actie Kerkbalans 2022 is gisteren geëindigd. Uw antwoord is weer opgehaald door de lopers. Mocht dit nog niet zijn gebeurd wilt u dan contact met ons opnemen of uw antwoordenveloppe bezorgen bij het contactadres (adres loper).

Diegenen die vorig jaar een digitale toezegging hebben gedaan, maar dat voor dit jaar nog niet hebben gedaan, willen we vragen dit alsnog te doen. Zie de mail van kerkbalans@pgstiens.nl van 16 dec. 2021 of de herinneringsmail van 23 jan. 2022.
Mocht u geen mail hebben ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@pgstiens.nl.

Het College van Kerkrentmeesters
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...