Nieuws
Bèta Geloofsgespreksgroep
18-01-2017 11:24
Bèta geloofsgespreksavond(en)
Op 9 januari jl. zijn wij gestart met een geloofsgespreksgroep die bestaat uit enkele interactieve bijeenkomsten waarin je kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Schuift u ook aan? Alle avonden beginnen om 19.30 uur tot ca. 22.00 uur en worden in De Hege Stins gehouden onder leiding van ds. J.C. Overeem en Tine de Vries.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
di 31 jan God de Vader
ma 6 feb Christen zijn in de praktijk
ma 13 feb De sacramenten
We nodigen iedereen, alle generaties, van harte uit deel te nemen!
U mag gerust een kennis of vriend(in) meenemen!
Vorming en Toerusting
PG Stiens
Zendingsdienst DHS van 15 januari 2017
18-01-2017 11:19
Zondag 15 januari ging ds. Inge Landman voor in de zendingsdienst in de Hege Stins. Zij is namens Kerk in actie en ook namens de classis Leeuwarden als uitgezonden medewerker verbonden aan het project: "Geloven in verzoening", in Colombia. Na zestig jaar strijd snakt de bevolking in Colombia naar rust en vrede. Maar hoe kan er vrede zijn als een complete bevolking is opgegroeid met strijd, corruptie en verdriet. De mennonietenkerk in Colombia heeft het project opgezet.
Inge werkt met drie gemeenschappen die leven in een conflictsituatie. Samen bestuderen ze bijbelteksten rond thema's als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode 'bijbellezen met andere ogen' bespreken ze wat deze teksten kunnen betekenen in het dagelijkse leven.
In de presentatie vindt u beeldmateriaal en informatie over het werk van Inge Landman. Hierin vindt u ook een verwijzing naar de site van Kerk in Actie, het contextueel bijbellezen, haar blog en emaildres. Heeft u vragen aan Inge Landman dan kunt u deze persoonlijk aan haar voorleggen.
Presentatie
Muziek in de nieuwjaarsdienst
02-01-2017 18:30
Tijdens de nieuwjaarsdienst liet ik muziek horen om het jaar in te luiden. Het is het eerste deel van de zesde sympfonie van Jozef Haydn. Ik had nog beloofd een link te publiceren. Bij deze. Ds. Jaap
Foto's van de Kerststal en Kerstmorgen SV
26-12-2016 12:01
Onder Fotogalerij staan een aantal foto's.
Bèta Geloofsgespreksgroep
26-12-2016 10:38
In januari starten wij met een geloofsgespreksgroep die bestaat uit 5 interactieve bijeenkomsten waarin je kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Alle avonden beginnen om 19.30 uur tot ong. 22.00 uur en worden in De Hege Stins gehouden. De avonden staan onder leiding van ds. Jaap Overeem en Tine de Vries. Voor meer info zie:
B è t a 2017.docx
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...