Nieuws
Kerkdienst - Week 23
13-06-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 13 juni 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Gemeenteberaad 30 juni 19.30
10-06-2021 17:58
Uitnodiging Gemeenteberaad

Hierbij nodigt de Kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 30 juni 2021, aanvang: 19.30 uur. Tijdens deze avond zal de Kerkenraad een predikant ter verkiezing voorstellen aan de gemeente.

De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken Kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen. Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Volgende week kunt u lezen waar en wanneer u zich kunt opgeven voor deze avond.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Kerkdienst - Week 22
06-06-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 6 juni 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Stinzeplanten op it tsjerkhôf Sint Vitus
04-06-2021 18:04
De tsjerkrintmasters hawwe in stikje yn de Stienzer set oer de stinzeplanten op it tsjerkhôf. Foar belangstellenden foar it hôf is it wol neiskjirrig en informatief tinke wy ek op de webside.

Sint Vitus tekst stinzeplanten
Corona Nieuwsbrief 14 Classis Fryslân
03-06-2021 22:20
Aan allen

Dat er van overheidswege versoepelingen in het coronabeleid zijn aangebracht, werkt ook door in de kerken en dus in de PKN-classis Fryslân.

Coronabrief nr. 14 vindt u hier. Corona Nieuwsbrief

Mei freonlike groetnis,
janny brinkman
scriba classis Fryslân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...