Nieuws
Kerkelijke bijeenkomsten
03-12-2021 13:31
Geen kerkdiensten en geen kerkelijke bijeenkomsten meer na
17.00 uur


Zaterdag 27 november stuurde Classis Fryslân ons het advies om gedurende in ieder geval drie weken niet meer na 17.00 uur in een kerkdienst samen te zijn.
Afgelopen woensdag 1 december hebben ons synodemoderamen en de landelijke kerkenkoepel (CIO) dit advies aangevuld. Er geldt nu ook een advies voor kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten, meldt Classis Fryslân. Dit geldt vooralsnog tot 19 december.
Ook op doordeweekse dagen is het van groot belang om het aantal contactmomenten te verminderen. CIO doet hier een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om hieraan een verantwoorde invulling te geven: benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen na 17.00 uur of stel ze uit. Ook het jeugd- en jongerenwerk in de avonduren verdient hierbij aandacht. Denkt u hierbij ook aan de oplopende besmettingsgraad onder jongeren.
Het moderamen van de Kerkenraad heeft besloten om deze adviezen op te volgen.
Classispredikant Wim Beekman besluit de nieuwsbrief als volgt: “Laten wij hopen en bidden dat het aantal besmettingen de komende weken kan worden verminderd.” Het moderamen onderschrijft deze wens van harte.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Corona Nieuwsbrief 19 Classis Fryslân
30-11-2021 23:51
Aan allen

Er is een spoedbericht van de landelijke kerk en de kerkenkoepel CIO binnengekomen, met een beroep van de regering op de kerken om vanaf 17.00 uur geen kerkdiensten meer te houden. Het Breed Moderamen-Fryslân geeft in de Coronanieuwsbrief 19 van ds. Wim Beekman het classicaal advies/verzoek aan u door.

Mei hertlike groetnis,
Janny Brinkman
scriba classis Fryslân

Corona Nieuwsbrief 19
Kerkdienst - Week 47
28-11-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 28 november 2021.

Kerkdienst - Week 46
21-11-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 21 november 2021.

Corona Nieuwsbrief 18 Classis Fryslân
20-11-2021 00:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...