Nieuws
Bèta-bijeenkomst 26-01-2022
17-01-2022 21:22
Eerste Bèta-bijeenkomst van 2022 op woensdagmiddag 26 januari om 14.00 uur.

Ook dit jaar worden er weer twee zogeheten Bèta bijeenkomsten georganiseerd, waarin onderwerpen uit de Bijbel verder uitgediept worden. Dit jaar neemt, uiteraard, Ds. Jak Verwaal de invulling voor zijn rekening. Vanwege de corona situatie wordt (in ieder geval) de eerste van deze twee bijeenkomsten online op woensdagmiddag 26 januari om 14.00 uur gehouden. U kunt live deelnemen via Teams (via de link hieronder).

Thema van deze eerste Bèta bijeenkomst:
Mensbeeld van Genesis 1 en 2
Teams-link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ViNzlkZTEtMDQ3YS00MTQwLTkwOTMtMmJkO-GJkOWI2ODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac843cea-7a2b-4dc6-9f37-919c3e210fed%22%2c%22Oid%22%3a%22bfd1d7aa-cc59-4353-904e-ba4140bbe732%22%7d
Als u deze link aanklikt wordt de bijeenkomst in de browser geopend en kunt u deelnemen.
Graag tot de 26e!

Met vriendelijke groet,
Commissie Vorming en Toerusting,
Wout de Vries
Kerkdienst - Week 2
16-01-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 16 januari 2022. De eerste 12 minuten van de dienst ontbreken. De video start op het moment van de schriftlezing.

Mobiele telefoon kosters - kerken
15-01-2022 17:11
Contact met de kosters en de kerk!
Vanaf nu zijn we (kosters, kerken) telefonisch bereikbaar op het mobiele telefoonnummer

06-15536467

U krijgt dan één van de (hulp)kosters aan de telefoon.
Wilt u iets vragen, doorgeven of een afspraak maken voor het gebruik van De Hege Stins, Vituskerk of Vitushûs dan kunt u dit nummer gebruiken.

College van Kerkrentmeesters
Hulpkoster gevraagd
14-01-2022 17:41
Zoals u in de Twaklank van januari hebt kunnen lezen heeft Sita Veninga- van der Lep de functie van kosterbeheerder op zich genomen. We hebben nu een nieuwe hulpkoster nodig. Daarnaast heeft de eerdere sollicitatieprocedure te weinig reacties opgeleverd. Er is besloten om de eerste sollicitatieprocedure stop te zetten en een nieuwe sollicitatieronde te gaan starten met een nieuwe tekst.

Protestantse Gemeente Stiens zoekt een hulpkoster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.

Werkzaamheden:
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de keuken;
Het verrichten van klein onderhoud.

Gevraagd wordt:
Flexibele inzet;
Kerkelijk meelevend zijn;
Woonachtig bij voorkeur in Stiens;
Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel vrijwilligers als bezoekers;
Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;
Goed kunnen organiseren;
Vaktechnische kennis (diploma Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze cursus te volgen).

Geboden wordt:
Dienstverband van gemiddeld 8 uren per week na proeftijd;
Honorering conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.

Uw sollicitatie kunt u vóór 15 februari 2022 sturen naar:
College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address
Kerkbalans 2022
14-01-2022 17:40
Kerkbalans 2022, mail in de spambox?

We komen tot de ontdekking dat de mail over de digitale kerkbalans 2022 in uw spambox kan zijn gekomen. Dat heeft te maken met de bijgevoegde folder. Sommige mailboxen herkennen dat als spam. Als u de digitale toezeggingsmail nog niet hebt gelezen, kijkt u dan voor alle zekerheid in uw spambox!

We hopen dat velen de digitale toezegging zullen doen. Het scheelt ons veel werk!

College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...