Nieuwsberichten
Alzheimer Café Ferwert 8 oktober
25-09-2019 18:03
Alzheimer Café op locatie
Dinsdagavond 8 oktober 2019
Locatie: Interzorg Groep “Foswert“
Foswerterstrjitte 71, Ferwert


Thema: Dementie, wat is het en hoe ga je er mee om.

Het Alzheimer Café is een plek van ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of bekenden. Ook hulpverleners en een ieder die meer weten wil over de impact van de ziekte dementie is van harte uitgenodigd.
Het Café is een plek waar informatie en advies gegeven wordt door deskundigen en waar ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt besproken en gedeeld kan worden.
Vanavond staan we stil bij wat Dementie eigenlijk is en hoe er mee om te gaan. Onze gastspreker deze avond is mevr. Feikje Kooistra. Zij is specialist ouderengeneeskunde. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur.
De toegang is, evenals koffie en thee, gratis.
U bent van harte uitgenodigd.
De avond wordt voor u georganiseerd door Interzorg Groep “Foswert” en is onderdeel van het programma van het Alzheimer Café Noordoost Friesland.
Maandelijks is er een bijeenkomst in Dokkum
Vorming en Toerusting 10 oktober DHS
23-09-2019 09:36
UITNODIGING
Verbinding (het thema voor dit seizoen)
De Hege Stins, donderdag 10 oktober
20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur, onder leiding van Tine de Vries (Vorming & Toerusting)
In vervolg op de eerdere bijeenkomst op 18 oktober jl. worden alle teams, commissies en natuurlijk alle belangstellenden uitgenodigd om na te denken over wat het jaarthema ‘Verbinding’ ons tot nu toe bracht en waar we het komende seizoen vooral aan kunnen werken. Hoe ondersteunen wij elkaar als groepen, hoe maken we gebruik van elkaars uitgewerkte programma’s.Mooie vragen om nader te bespreken. We zien uit naar je/jullie komst!
Zaterdag 28 september 5 Jaar Ma'Laap
16-09-2019 10:43
Ma'Laap bestaat 5 jaar en dus is het feest. Een groots festival op het Kaatsveld Stiens. Alle info staat op de flyer.

Van de interieur commissie 16 september
16-09-2019 10:39
De nieuwe exposant.
Mijn naam is Harm Wijbenga en 58 jaar oud en werk als zelfstandige en voer alle soorten bouwklussen uit in en om huizen.
Ik woon nu bijna een jaar in het grootste huis van Stiens, het oude gemeentehuis! Hier heb ik alle ruimte voor mijn hobby creatief bezig zijn en dan voornamelijk schilderen. Ik ben 10 jaar geleden tijdens een therapie met kunst maken begonnen en dat had zo'n goede uitwerking op mijn gemoedsrust dat ik daar mee door ben gegaan tot nu toe. Een aantal jaren geleden ben ik begonnen bomen te schilderen met behulp van injectie spuiten. Ik spuit de verf door de naald op de ondergrond en maar zo bomen met een driedimensionale uitstraling. Voor zover ik weet ben ik de enigste die op deze manier schildert. Bomen hebben voor mij een speciale betekenis, vandaar dat ik ze ook schilder.

Betekenis Levensboom (Een foto volgt)
De levensboom heeft een lange geschiedenis en heeft voor veel mensen een belangrijke betekenis. Ook als je niet een bepaald geloof aanhangt, blijft de levensboom symbool staan voor het leven zelf. De levensboom staat symbool voor groei en ontwikkeling, vruchtbaarheid, voor onsterfelijkheid en genezing. Net als de boom heb je ook te maken met de verschillende seizoenen. Er zijn momenten van leven, zoals in de lente, van groei zoals in de zomer en van pittige herfststormen. Ook zijn er perioden van rust, zoals in de winter.
Kerstmusical kinderen van 3 - 18 jaar
16-09-2019 10:11
2 voorstellingen Kerstmusical 25 december in de Sint Vitus.
Oefenen in de DHS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...