Nieuwsberichten
Friese Vakantieweek 2 t/m 9 november 2019
17-05-2019 11:10
Friese Vakantieweek in het “Nieuw Hydepark/Roosevelthuis
Al 40 jaar lang worden er vakantieweken gehouden in Doorn, bedoeld voor mensen met een fysieke beperking dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Sinds twee jaar zit de Stichting in een nieuw gebouw: Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn. Dit huis heeft veel tweepersoonskamers en vele voorzieningen zijn er aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen. Dit jaar is deze vakantie in de week van zaterdag 2 november – zaterdag 9 november. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om een week op vakantie in een Friese sfeer te gaan. Ook gaat er die week weer een predikant mee. De kosten zijn 760 euro per persoon. In die week is er ruimte voor plm. 40 gasten. U kunt zich aanmelden via de diaconie, wij melden u aan bij de “ Wurkgroep Fryske Fakânsjewike”. Uw aanmelding moet voor 15 juli 2019 bekend zijn bij voornoemde werkgroep. Meer informatie kunt u verkrijgen bij diaken Jan Keuning, tel: 2573458 of Protected email address
College van Diakenen
ALPHA Cursus
29-04-2019 12:20
Verbindingsdag 25 mei
29-04-2019 12:16
I N T E R G E N E R A T I E V E V E R B I N D I N G S D A G - 25 M E I
Voor iedereen die zich verbonden voelt met ons als gemeente (Vorming en Toerusting), jong & oud!
Zie info: Verbindingsdag
26 april Koninklijke Onderscheidingen
27-04-2019 16:52
Koninklijke Onderscheiding voor Johannes Groenewoud en Joost Zoethout.
Op vrijdagmorgen 26 april 2019 hebben onze gemeenteleden Johannes Groenewoud en Joost Zoethout uit handen van de locoburgemeester van de gemeente Leeuwarden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Johannes heeft deze onderscheiding gekregen vanwege zijn vele verdiensten gedurende een lange reeks van jaren voor de Christelijke school, diverse functies binnen de Protestantse Gemeenten te Stiens en Oosternijkerk, de Volkstuinvereniging Stiens e. o. en zijn inzet voor de naaste medemens in het bijzonder.
Joost Zoethout kreeg het lintje voor met name zijn financiële activiteiten voor de Stichting Stadsherstel Hylpen (zijn geboorteplaats), de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (denk aan de torens van Stiens, Feinsum en Hijum) en uiteraard ook voor onze eigen kerk, waar hij voorzitter en kerkrentmeester is geweest bij de Kerkvoogdij van de vroegere Hervormde Gemeente.
Paasgroeten 2019 uit Debrecen
21-04-2019 18:46
Groet uit Debrecen
“Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen!" (Luke 24:5-6)
Dear Friends in Stiens,
Hope all is well with you! We are preparing for Easter: every night we have something special this week and we are very happy to see that many accept our invitation and attend our programs/services. Last night for example we learned about Bible and art: we looked into the passion of Christ from the perspective of the painter Munkacsy. He painted the famous Trilogy, which shows Christ passion through three big paintings. A former theological professor came and taught us about the paintings – pointing to the biblical story all the time. Our church hall in the back proved be to too small, for so many came – also from other parts of the city – we had to look for extra chairs. We were very glad to see that! Now I am preparing the service for tonight.
Our church building renovation will come to an end very soon. The outside works have been finished; it is the inside where we still have work to do: furniture, preparation for audio-visual equipment later on etc.
Have a Blessed Easter! Hope to talk to you soon!
Thinking of you all and sending our love to you!
Endre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...