Nieuwsberichten
Yvonne 6 mei in DHS
23-04-2018 12:21
U kunt Yvonne van Meeuwen ontmoeten op 6 mei 2018 in DHS van 19.00 tot 21.30 uur. Zie voor meer info:
Yvonne 6 mei
Nacht zonder dak 23 juni Leeuwarden
18-04-2018 09:30
Op zaterdag 23 juni gaan alle tieners van de protestantse gemeente te Stiens, onze tieners, zich inzetten voor leeftijdsgenoten uit krottenwijken in Kenia, Bolivia en de Filipijnen.
Samen met de jeugdwerken van de kerken van Leeuwarden en Goutum organiseren wij een Nacht Zonder Dak voor één van de projecten die TEAR Nederland steunt. We bouwen voor één nacht een krottenwijk in Leeuwarden.
Het werkt als volgt: de tieners slapen 1 nacht in een zelfgebouwd krotje en laten zich voor deze actie sponsoren. De opbrengst gaat volledig naar locale projecten voor tieners in sloppenwijken. Zie www.nachtzonderdak.nl
Op 27 mei zal voor dit project in onze kerk worden gecollecteerd i.p.v. voor de diaconie. Van harte aanbevolen.
Rozen
13-04-2018 09:00
Rozen voor examenkandidaten.
Nog enkele weken te gaan en dan breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op 14 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der Wal, Protected email address of 058-2575512. Graag opgave voor 7 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Uitnodiging jaarvergadering Raad van Kerken Friesland 19 april 2018
11-04-2018 10:44
Uitnodiging Jaarvergadering Raad van Kerken Friesland – 19 april 2018 om 19.30 uur.
Op donderdag 19 april a.s. staat de jaarvergadering van de Raad van Kerken Friesland in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden. Voor meer informatie zie:www.raadvankerken.nl en de uitnodiging:
Raad van Kerken Friesland
HA met Debrecen 26 maart 2018 SV
01-04-2018 21:30
Via Fotogalerij kunt u enkele foto's bewonderen.
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...