Nieuwsberichten
Ma'Laap Pakistan
02-04-2020 15:47
Lieve mensen:

De corona-crisis is net zoals in Nederland ook in Pakistan een gegeven. Hieronder een update van de situatie van de door ons gesteunde school-kerk-gemeenschap in Lahore.

Update directeur:
Iedereen is op de hoogte van het coronavirus, want de hele wereld lijdt eraan. Wij zijn gebonden aan huis. Alle kerken, scholen, kantoren en al het ander soort werk is gesloten in Pakistan. De school is ten minste dicht van 17 maart tot 17 april. Maar we krijgen nieuwe informatie op 31 maart. Tot nu toe zijn alle kinderen en families veilig. Het is een moeilijke tijd, niet alleen voor Pakistan, maar voor de hele wereld.

De regering in Pakistan is niet in de positie om het volk te ondersteunen bij hun dagelijks inkomen. Met dagelijks inkomen wordt bedoelt dat men hier werkt voor het eten dat ze die dag nodig hebben. De regering kan de mensen hier niet bij ondersteunen. Als christenen moeten we zorg voor elkaar dragen. 70% tot 80% van de families in onze school, zijn afhankelijk van dagelijkse inkomen. Het is ontzettend moeilijk om de families met kinderen te zien lijden in deze tijden.

In Pakistan hebben de mensen het nu dus dubbel zwaar, omdat ze niet alleen lijden onder dreiging van het virus, maar ook aan het gebrek aan inkomsten, dus dagelijks voedsel.
Daarom de vraag aan u of u mogelijk een bijdrage zou willen overmaken naar: IBAN NL54RABO0395477395 van de Diaconie PG Stiens o.v.v. Ma'Laap noodhulp.

We hopen op deze manier iets licht te kunnen brengen in Lahore in deze donkere tijd. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en willen u bij voorbaat danken voor uw steun.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Ma'laap,

Riet ten Hoeve
Bemoediging
01-04-2020 16:54
Vraag
Mag ik u en jullie vragen de privacy, 'vertellen hoe het met anderen gaat', van elkaar te respecteren in deze tijd dat we juist begaan zijn met iedereen in de gemeente!
Verwijzing
Op de website van de gemeente Terpoarte (Deinum, Blessum, Boksum) www.terpoarte.nl staan mooie columns geschreven door onze consulent ds. Strubbe. Zeer de moeite waard om te lezen! Ook kunt u iemand anders vragen deze voor te lezen.
Verwijzing
Op de website van Terpoarte zullen volgende week YouTube opnames worden geplaatst van Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Van harte aanbevolen. Ds. Strubbe gaat voor tijdens de diensten.
Vraag
Als het mogelijk is, koop lekkere verse broodjes voor Pasen bij onze eigen bakkers en hang de broodjes aan de voordeur als groet van uw en jullie naaste buren!
Hartelijke groet Tine de Vries.
Kerkdienst 5 april 10.00 uur Omrop Fryslân
01-04-2020 11:43
Kerkdienst zondag 5 april 10.00 uur op Omrop Fryslân tv en online vanuit de PKN gemeente in Franeker.
Voorganger ds. Dorette van Houten van de Vrije Evangelische Gemeente in Franeker.
PG Stiens en PB Stiens
26-03-2020 20:38
U bent niet alleen

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu er in deze crisistijd veel maatregelen zijn getroffen om de verdere uitbraak van het virus te voorkomen, kunnen sommige mensen in de problemen komen. Ze mogen of kunnen niet naar buiten voor een boodschap of bijvoorbeeld om medicijnen te halen of een kaartje op de bus te doen. De meeste mensen hebben wel een netwerk van familie of vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen en dan met name voor de ouderen onder ons. Plaatselijk Belang Stiens wil samen met de Protestantse Gemeente Stiens met name die mensen de helpende hand bieden. Lukt het niet om binnen eigen familie- of vriendenkring hulp te krijgen voor het doen van een boodschap of een ander klusje, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Klaas Tigchelaar (zie onder). Hij kan u vertellen of er hulp mogelijk is van vrijwilligers en/of eventueel jongeren. Misschien zoekt u iemand om even een (telefonisch) praatje mee te maken om de eenzaamheid te doorbreken, het is allemaal mogelijk. Bezoek aan huis is echter uitgesloten.
Weet u mensen die eenzaam zijn, de deur niet uit mogen of kunnen, of die om andere redenen enige hulp kunnen gebruiken, meld dat dan. Wellicht is er wat te regelen. Verder is het mogelijk u aan te melden als vrijwilliger, want in deze moeilijke tijd hebben we elkaar heel hard nodig. Plaatselijk Belang Stiens en de Protestantse Gemeente Stiens stellen nadrukkelijk dat deze hulp voor iedereen in Stiens is.
Geef het door en let een beetje op elkaar. Hulp is ook te vinden op www.nietalleen.nl
Contactgegevens van Klaas Tigchelaar: 058 2573402 of mail: Protected email address
Onze kerken in Corona tijd
26-03-2020 12:59
Andere tijden, urgente vraag
Deze weken worden er geen kerkdiensten of samenkomsten gehouden. We willen daarom filmpjes maken met een overdenking of meditatie vanuit onze kerken.
Daarvoor zijn we DRINGEND op zoek naar (jonge) mensen die ons willen helpen de filmpjes op Youtube en de kerksite te zetten. Het gaat om het technisch afronden van filmpjes en uploaden.
U kunt ons ook tippen als u iemand weet die dit kan en zou willen. We zijn van plan om volgende week het eerste filmpje op internet te zetten.

Cees Vos
beamteams
mail: Protected email address
tel: 0582572763
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...