Nieuwsberichten
Bazaar 7 september 2019
17-05-2019 11:17
Bazaar: Dit jaar pakken we het anders aan!
Om de bazaar ook dit jaar tot een succes te maken doen wij een beroep op u. De bazaar wordt dit jaar gehouden op 7 september.
We hebben als commissie te maken met minder vrijwilligers. Maar natuurlijk willen we met z’n allen wel een leuke opbrengst realiseren. Daarom zijn wij genoodzaakt dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. U kunt dit jaar dus ook geen tweedehandsgoederen inleveren. We hopen alleen dat u nog wel boeken, platen, DVD’s, CD’s en puzzels/spelletjes in wilt leveren. Deze goederen kunt u op twee momenten inleveren n.l. 22 juni en op 24 augustus bij Fam. L. Tilma, Stienzer Hegedyk 29 te Stiens. Dus niet meer bij Dhr. Hemeltjen. Ook zal er te zijner tijd in beide kerkgebouwen een krat komen te staan, waarin u de boeken e.d. kunt deponeren.
Wat blijft:
Dit jaar hebben we dan misschien geen rommelmarkt, maar wel een boekenmarkt, draaiend rad en een gezellige koffiehoek. De bazaar houden we natuurlijk niet zomaar. Een deel van de opbrengst gaat naar onze zustergemeente in Debrecen in Hongarije, daar hebben ze een nieuwe kerk gebouwd, van de opbrengst van de bazaar kan een deel van de inrichting van de kerk worden gerealiseerd.
Heeft u vragen? Bel Sytse Brouwer tel.06-53495485 of Detmer Boels tel. 058-2575414 Protected email address
Bellen graag na 18.00 uur.
Friese Vakantieweek 2 t/m 9 november 2019
17-05-2019 11:10
Friese Vakantieweek in het “Nieuw Hydepark/Roosevelthuis
Al 40 jaar lang worden er vakantieweken gehouden in Doorn, bedoeld voor mensen met een fysieke beperking dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Sinds twee jaar zit de Stichting in een nieuw gebouw: Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn. Dit huis heeft veel tweepersoonskamers en vele voorzieningen zijn er aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen. Dit jaar is deze vakantie in de week van zaterdag 2 november – zaterdag 9 november. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om een week op vakantie in een Friese sfeer te gaan. Ook gaat er die week weer een predikant mee. De kosten zijn 760 euro per persoon. In die week is er ruimte voor plm. 40 gasten. U kunt zich aanmelden via de diaconie, wij melden u aan bij de “ Wurkgroep Fryske Fakânsjewike”. Uw aanmelding moet voor 15 juli 2019 bekend zijn bij voornoemde werkgroep. Meer informatie kunt u verkrijgen bij diaken Jan Keuning, tel: 2573458 of Protected email address
College van Diakenen
ALPHA Cursus
29-04-2019 12:20
Verbindingsdag 25 mei
29-04-2019 12:16
I N T E R G E N E R A T I E V E V E R B I N D I N G S D A G - 25 M E I
Voor iedereen die zich verbonden voelt met ons als gemeente (Vorming en Toerusting), jong & oud!
Zie info: Verbindingsdag
26 april Koninklijke Onderscheidingen
27-04-2019 16:52
Koninklijke Onderscheiding voor Johannes Groenewoud en Joost Zoethout.
Op vrijdagmorgen 26 april 2019 hebben onze gemeenteleden Johannes Groenewoud en Joost Zoethout uit handen van de locoburgemeester van de gemeente Leeuwarden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Johannes heeft deze onderscheiding gekregen vanwege zijn vele verdiensten gedurende een lange reeks van jaren voor de Christelijke school, diverse functies binnen de Protestantse Gemeenten te Stiens en Oosternijkerk, de Volkstuinvereniging Stiens e. o. en zijn inzet voor de naaste medemens in het bijzonder.
Joost Zoethout kreeg het lintje voor met name zijn financiële activiteiten voor de Stichting Stadsherstel Hylpen (zijn geboorteplaats), de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (denk aan de torens van Stiens, Feinsum en Hijum) en uiteraard ook voor onze eigen kerk, waar hij voorzitter en kerkrentmeester is geweest bij de Kerkvoogdij van de vroegere Hervormde Gemeente.
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...