Nieuwsberichten
Regulier onderhoud St. Vituskerk
27-05-2019 17:06
Regulier onderhoud St. Vituskerk

Net als andere gebouwen heeft ook onze St. Vituskerk onderhoud nodig. Omdat het een rijksmonument is wordt voor elke 6 jaar een zogenaamd ‘instandhoudingsplan’ opgesteld door het Rijk. Hierin staan de noodzakelijke werkzaamheden die binnen die periode moeten worden opgepakt om het gebouw in stand te houden. We ontvangen subsidie voor de werkzaamheden en ook door ons als kerk wordt hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd. Afgelopen tijd zijn bedrijven gevraagd een offerte te maken en er is een keuze gemaakt. In dit traject worden we ondersteund door SBKG (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen). Wat gaat er gebeuren?Er zijn al zaken uitgevoerd zoals onderhoud aan het orgel. Komende tijd zijn het grotendeels bouwkundige zaken aan de buitenkant zoals herstel voegwerk; in het gebouw wordt de stuclaag op de muren hersteld en opnieuw gesausd. Wat betekend dit? Vanaf dit weekend is de kerk gesloten voor gebruik. De planning is dat alles eind juni is afgerond. De aannemer is al gestart met voorbereidende werkzaamheden.
Dit betekend dat de diensten van Hemelvaartsdag (30 mei) en zondag 2 juni niet in de St. Vituskerk worden gehouden maar in De Hege Stins. We zullen dit ook vermelden via de gebruikelijke kanalen. (infoblad, website, SO).
We houden u de komende tijd op de hoogte van de vorderingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u het College van Kerkrentmeesters benaderen.
Dringend vrijwilligers gezocht
24-05-2019 18:42
Vrijwilligers gezocht. Wie zoeken wij?
11 vrijwilligers die samen met ons hun steentje willen bijdragen aan het werk binnen de kerkenraad van onze kerk te weten:

1 voorzitter
4 pastoraatsouderlingen
2 scriba’s
1 jeugdouderling
2 diakenen
1 ouderling-kerkrentmeester
Wat bieden wij?
‐ een prettige en inspirerende (werk) omgeving
‐ fijne en betrokken collega kerkenraadsleden om mee samen te werken
‐ een uitgelezen kans om je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen
Wij rekenen op jou om onze prachtige gemeente verder vorm te geven!
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Martin Jansen Klomp (voorzitter) of Wilma Hoekstra Protected email address. Wij vertellen jou graag meer. Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
Beamer-, en video bediening Sint Vituskerk
24-05-2019 18:40
Een mooie taak
De bediening van de installatie in de Sint Vituskerk is een dankbare taak. Er vinden met enige regelmaat diensten in de Vituskerk plaats. We bedienen de installatie met z'n tweeën: de één zorgt voor geluid en beamer en de ander verzorgt de video. We hebben op korte termijn versterking nodig om deze taken gemiddeld één keer per maand
uit te voeren. We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen. We leiden graag (jonge) vrijwilligers op om deze taak uit te voeren. Neem gerust contact met ons op wanneer je meer wilt weten of eens wilt kijken wat we doen!
Beamteam Sint Vitus: Alice, Nick, Luuk en Cees: 058-2572763 of Protected email address
Dienst met Oegandees kinderkoor
17-05-2019 11:20
op zondag 19 mei organiseren de Evangelisatie en Zendingscommissie en de GV van Talant samen een kerkdienst in de gymzaal van de Ieleane 10 te Stiens. Het Oegandese kinderkoor Kidsgear komt bij ons zingen en zij nemen ons met dans, slagwerk en muziek mee met een groot feest.
De dienst begint om 15:00 uur. Voorganger is Ds. Jaap C. Overeem, geestelijk verzorger bij Talant en predikant met bijzondere opdracht van PGStiens.
High Tea 26 mei in DHS
17-05-2019 11:19
Hier kunt u alles lezen over de High Tea: High Tea 26 mei DHS
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...