Nieuwsberichten
20 december Kerstconcert/Theaterdienst 19.30 uur DHS
08-12-2015 10:30
GEEN STILLE NACHT IN STIENS
Kerstverhalendienst met Kees van der Zwaard
schrijver, scenarist, theatermaker & theoloog
Rond kerst komt verhalenverteller Kees van der Zwaard aanwaaien in Stiens. Hij sjouwt rond met de koffer van de kerstgeschiedenis, hij dwaalt door het paleis van het geheugen, diept verhalen op uit de bron van de verbeelding. Ze nodigen uit om te luisteren en voor je het weet vliegen de woorden in het rond op de adem van de wind. Dus wat het ook wordt in Stiens, in elk geval geen stille nacht. Zeker niet als er ook nog een lied klinkt. Of twee. Iedereen is welkom, herders, wijzen, dwazen, soldaten, vluchtelingen en andere zoekers in het spoor van Jozef en Maria. Om te luisteren, te zingen, te lachen en wie weet, toch nog stil te worden.
Datum: 20 december 2015
Tijd: 19.30 uur
Plaats: “De Hege Stins” te Stiens
Entree = vrij
Groot en klein, kom naar deze bijzondere kerstbeleving!
Hartelijke groet,
Evangelisatie- en Zendingscommissie Stiens
Protected email address
Noot voor de redactie:
Adres locatie:
Kerkelijk centrum
“De Hege Stins”
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
13 December - David en Jonathan
06-12-2015 21:36
De jongens waren trouw aan elkaar net als Jozef aan Maria.
David en Jonathan, de zoon van koning Saul, waren goede vrienden. Het gaat goed met David, want de Here God helpt hem bij wat hij doet. Maar Saul wordt jaloers. Hij hoort hoe de mensen David toejuichen. Saul wordt razend en wil David doden. David vlucht. Dat vind David erg, dan ziet hij zijn vriend Jonathan nooit meer! Ze spreken af dat ze altijd vrienden blijven, ze zullen elkaar nooit vergeten, de Here zal bij ons zijn! Jozef zijn vrouw Maria verwachte een kindje van de Heilige Geest, niet van hem. Een engel onthult ’s nachts aan Jozef dat de Heilige Geest haar heeft bezwangerd. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich en beschermt haar.
6 december - David en Goliath
03-12-2015 17:19
Ook al ben je klein, je hoort erbij!
David was heel moedig. De Israëlieten waren in oorlog met de Filistijnen. Een van de Filistijnse soldaten was een reus! Hij heette Goliath. Die reus stond de Israëlitische soldaten en God uit te lachen. Niemand durfde te vechten tegen de reus. Maar David wel. Hij wist dat God hem zou helpen. Ook het muisje in de kerststal is maar klein, maar hij hoort er wel bij in de stal. Als hij om zich heen ziet, ziet hij allemaal dieren die groter zijn dan hij. Er is zelf een poes in de stal. Maar hij is dapper, hij blijft. Hij heeft het goede nieuws ook gehoord en wacht tot het ’t Kindje Jezus geboren is.
Elisabeth Magazin
03-12-2015 17:19
Van weggeven wordt iedereen blij!
Ook dit jaar verzorgt de EZC samen met de diaconie de verspreiding van het kerstnummer van Elisabeth. Elisabeth, een blad met een boodschap. Het blad biedt op een laagdrempelige en persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijke geloof. Het thema van het kerstnummer is: Samen delen, van weggeven wordt iedereen blij! Onder andere binnenin het kerstnummer: het kerstverhaal, gedichten, meditatie, puzzel en een kinderpagina. Het kerstnummer ligt op zondag 6 en 13 december klaar om weggeven te worden door u. Achterin beide kerken liggen bundeltjes klaar. U kunt zelf kiezen hoeveel u wilt verspreiden. Heeft u exemplaren over of te weinig per straat, wilt u dat dan doorgeven?
Zullen we de bundeltjes samen verdelen?
Alvast hartelijk dank voor uw hulp,
Evangelisatie- en Zendingscommissie
Protected email address
Open kerststal 19 december in de SV
01-12-2015 20:39
GROEN gezocht
Het is een traditie geworden, ook dit jaar is in de St. Vituskerk een Open Kerststal. Op zaterdag 19 december is de kerk voor jong en oud open van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kerk is volledig in de kerstsfeer. Elk jaar willen we de kerststal mooi aankleden, daarvoor hebben we snoeiafval nodig (bijvoorbeeld coniferen). Kunt u ons daar aan helpen? Wilt u dan contact opnemen met Cees Buisman of Arma Regeling? Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers voor deze middag: koffieschenkers, muzikanten en herauten. Wilt u een paar uur helpen? Bel of mail Sytse Brouwer: Protected email address 06-53495485
... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ...