Nieuwsberichten
Route map naar Pasen
07-04-2022 18:49
Paascollecte 2022
07-04-2022 17:32
Paascollecte 2022: Van U is de toekomst
Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Een feest om groots te vieren als gemeente van Christus, want door Zijn opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. Dat geeft ons leven zin en geeft ons kracht er voor andere mensen te zijn. Rond Pasen ontvangt u, als gemeentelid een brief in uw brievenbus. Daarin vragen wij u ons gemeentewerk te steunen met een extra gift om waardevolle activiteiten in onze gemeente mogelijk te maken.
Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Het College van Kerkrentmeesters
Nieuw lid voor het CvK
07-04-2022 17:30
Nieuw lid voor het College van Kerkrentmeesters: uitdaging voor u/jou!
Het College heeft in het najaar een vacature voor een lid. Sjoukje Brouwer heeft ons na haar reguliere periode nog een jaar extra geholpen. Bij voorkeur zijn we op zoek naar een lid die de organisatie van de financiële acties op zich kan nemen. De afgelopen jaren hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat de acties goed georganiseerd en vastgelegd zijn. Natuurlijk kunnen we ook overleggen over de taakverdeling binnen het CvK. We komen graag in contact met u/jij om deze belangrijke taak te bespreken. We zien er naar uit om ons team met u/jou compleet te houden! Een levende gemeente doen we samen!
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met onze voorzitter Lubbert Tilma (06-40124369) of via Protected email address

Het College van Kerkrentmeesters
Penningmeester gezocht
07-04-2022 17:28
Een uitdaging!
Het College van Kerkrentmeesters heeft per 1 september aanstaande een vacature voor de functie van penningmeester. Na vier jaar hard werken draagt Dina de Vries het stokje over. We zijn er in geslaagd om een penningmeester te vinden die de verantwoording en het beleid zal verzorgen. En nu zijn we dringend op zoek naar een administrerend penningmeester (met kennis van Excel) die de betalingen en inkomsten van de lopende rekeningen regelt.
Bent U/jij degene die deze actieve functie in een enthousiast college op zich wil nemen? We zullen zorgen voor een warme ontvangst en overdracht. U kunt ons natuurlijk ook tippen wie we kunnen vragen!
Wilt u/wil jij eerst meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter Lubbert Tilma (06- 40124369) of penningmeester
Protected email address
Goede week 2022
06-04-2022 20:01
Wat is goed aan de Goede Week?

Op maandag 11 april begint de Stille- of Goede Week van dit jaar. We gaan deze week nadenken over-, zingen over- en bidden voor een Goede Week. Maar waarom wordt deze week zo genoemd? Elke dag wordt het thema tijdens de vespers en diensten benoemd. En elke dag op andere wijze belicht. Wees welkom u en jullie dit mee te maken om er zelf persoonlijk een gedachte over de vormen.

De Vespers worden maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april gehouden. Ze beginnen steeds om 19.30 uur en worden in de St. Vituskerk gehouden. We volgen daarbij deels de teksten die in de Veertigdagentijd kalender worden beschreven.

De Goede Vrijdag
Dit jaar heeft de Zendings- en Evangelisatie commissie van de P.G. Stiens een ander initiatief ingebracht. Een breder geheel, meerdere gemeenten onderweg, denkend, overleggend en delend het verhaal rondom de Goede Vrijdag. De kruiswoorden spelen daarbij een belangrijke rol. Al lopend langs standplaatsen tussen de St. Vituskerk, via de Fermanje naar de Nicolaaskerk in Cornjum, zullen we op verschillende wijzen de kruiswoorden van Jezus verwoord/bezongen/bespeeld mogen overdenken, om vervolgens op door te denken. De Goede Vrijdag route start om 19.00 uur in de St. Vituskerk. Wie niet mee kan of wil lopen, in de St. Vituskerk zullen alle standplaatsen van de kruiswoorden, die eerder zijn opgenomen, worden afgebeeld. Tine de Vries zal het tijdens de dienst tot een geheel maken door teksten te lezen en liederen te zingen. Ds. Jak Verwaal begint in de St. Vituskerk met de uitleg van het eerste kruiswoord, ds. Johannes Bakker verwoordt het laatste kruiswoord in de Nicolaaskerk.

Paaszondag in De Hege Stins
Een van de belangrijkste diensten in onze gemeente is wel de Paaszondagmorgen. Het verwoordt de kern van het christen zijn. We zullen daarbij stil staan. Onze verlossing mag zijn, loskomen van wat je vastbindt en eigenlijk ver van je eigenheid wil afhouden. En dat terwijl juist heel veel teksten onze leren dat we zijn gewild door onze Heer, juist in onze eigenheid.

United en de kindernevendienst werken mee aan de dienst.

Van harte uitgenodigd.
Tine de Vries
... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...