Nieuwsberichten
Legaat
28-04-2022 11:15
In de Twaklank leest u elk jaar over de mogelijkheid om een legaat (schenking via een testament) aan de Protestantse Gemeente van Stiens vast te leggen.
We zijn zeer verheugd dat we bericht hebben gekregen van een notaris dat een oud-gemeentelid ons een schenking doet van € 33.000. In het legaat staat geen bijzondere bestemming genoemd en we hebben het bedrag inmiddels op onze bankrekening gestort gekregen. We zullen er, zoals het rentmeesters betaamt, een goede bestemming voor vinden!
Als u er aan denkt ons ook te steunen met een legaat dan kunt met een notaris contact opnemen of met het College van Kerkrentmeesters: Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst bij Talant
25-04-2022 11:08
Op zondag 8 mei is om 14:00 uur een kerkdienst aan de Ieleane 10 bij Talant. Het thema is: Toch houdt u van ons. The Young Christian Singers uit Leeuwarden komen optreden. Voorganger is ds. Jaap C. Overeem, geestelijk verzorger en predikant met bijzondere opdracht.
Kerkdienst - Week 16
24-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 24 april 2022.

Kerkdienst - Week 15 - Eerste Paasdag
17-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 17 april 2022.

Kerkdienst - Week 15 - Goede Vrijdag
15-04-2022 19:00
Dit is een gezamenlijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente te Stiens, de Doopsgezinde Gemeente Stiens en de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. van vrijdag 15 april 2022.


In deze dienst is er een video van Corrie ten Boom getoond. Aan de wandelaars is de volgende flyer uitgedeeld.
... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...