Nieuwsberichten
College van Kerkrentmeesters vertelt
24-06-2022 17:36
Het College van Kerkrentmeesters heeft een drukke periode achter de rug. We begonnen met het organiseren van de jaarlijkse kerkbalans. In een artikel in Twaklank hebben we u meegenomen in de zorgen over de toezeggingen van de groep 20-50 jarigen. Dit ook in relatie tot de tekorten op de begroting. Gelukkig konden we op 11 mei de gemeente meenemen over de jaarrekeningen van 2021.. We hopen en verwachten dat de uitkomsten van het gesprek over de vraag : Welke kerk willen we zijn?”, die de kerkenraad is gestart, er voor zorgt dat we overwogen keuzes kunnen maken, ook over de besteding van ons geld. Toch zullen we de komende maanden moeten besluiten hoe we omgaan met de inkomsten én de uitgaven. De tekorten zullen bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen.

Het college was gelukkig voltallig: 7 leden. Twee leden die een belangrijke functie in ons College uitoefenen (penningmeester en financiële acties) zullen in september stoppen. We hebben veel tijd gestoken in het vinden van opvolgers. We hopen dat we in september twee nieuwe leden kunnen begroeten.

De Sint Vituskerk is elke keer onderwerp van gesprek. Het snoeien van de bomenrijen zal nu eindelijk in september plaats gaan vinden. We hebben tijdens de stormen van afgelopen winter kunnen zien dat dit echt nodig is! Ook de interieurplannen zijn nog niet aan een vervolg toe. We wachten op een positief besluit over de welstand van de gemeente Leeuwarden. Dan ook zullen we de problemen met de kalklaag op de binnenmuren laten aanpakken. Tegelijk met de verbouwing zal ook de techniek vernieuwd worden.

We zijn ook druk bezig met het verder op orde brengen van de administratie van de begraafplaats en we hebben stappen gezet met het op orde brengen en houden van het onderhoud van de graven en de begraafplaats.

Het Sint Vitushûs is nu volledig verhuurd en dat geeft enige verlichting in de kosten van dit pand.

Het College van Kerkrentmeesters: Lubbert Tilma, Dina de Vries, Cees Vos, Sjoukje Brouwer, Ankie Jansen Klomp, Kees Jelsma en Auke Spijksma
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS