Nieuwsberichten
Energieverbruik 2023
03-01-2023 17:46
Op 12 december heeft te College van Kerkrentmeesters zich gebogen over de maatregelen om de energiekosten in onze gebouwen te blijven beheersen. Als we niets zouden doen dan zouden we ruim €40.000 meer moeten betalen. Op het moment van besluit was er geen zicht op compensatie van de hoge energiekosten.
Op onze oproep om mee te denken hebben drie leden van onze gemeente gereageerd. Hun adviezen zijn meegenomen in het uiteindelijke besluit.

Het College heeft u kort mondeling ingelicht via de kanselboodschap op zondag 18 december. Ook hebben we dit artikel op 3 januari op de website van onze gemeente geplaatst.


Het College heeft, na een ruime voorbereiding, berekeningen gemaakt om de uitgaven te drukken en op basis van de adviezen en de voorstellen het volgende besloten:

De Hege Stins
1. De huurders van ruimtes gaan een energietoeslag betalen op basis van het daadwerkelijk verschil tussen de energiekosten in 2022 en 2023.
2. De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk geclusterd worden zodat we het gebouw op bepaalde dagen kunnen sluiten.
3. De bijzaal in De Hege Stins zal voor de erediensten op zondag gesloten zijn. We proberen alle kerkgangers in de kerkzaal te plaatsen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal de bijzaal worden geopend.
4. De inloop gaat via de garderobe om zo weinig mogelijk warmte te verliezen
5. Het College gaat op zoek naar een andere energiebron en gaat bezig met meer isolatie van het gebouw.
Vitushûs
6. De huurders van het Vitushûs krijgen ook te maken met een toeslag, gebaseerd op het verbruik van de gehuurde ruimte.
7. De afgelopen maanden is het gebouw beter geïsoleerd.

Vituskerk
8. We houden de deuren zoveel mogelijk gesloten om grote tocht te voorkomen.
9. Het gebouw wordt verwarmd tot 19 graden wanneer het noodzakelijk is.
10. Diensten en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk in het weekend geclusterd.
11. Bij het gebruik van de kerk voor een begrafenis wordt een energietoeslag berekend.

Pastorie
12. De pastorie wordt op dit moment niet bewoond. We doen de nodige renovatie en zorgen dat het gebouw er weer netjes uitziet. Daarna zullen we overgaan tot verkoop. Verhuur aan statushouders is vanwege de huurprijs en de energiekosten niet mogelijk.

Met deze maatregelen zullen we nog steeds rekening moeten houden met hogere energielasten. Bij de eerste wijziging van de begroting in het voorjaar zullen de verwachte energielasten ook worden meegenomen. Dat houdt in dat we zeer waarschijnlijk rekening moeten houden met een groter tekort in 2023 op de begroting.

College van Kerkrentmeesters
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS