Kerkdiensten
Datum:
08-10-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. Scholtens
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
PKN Missionair werk
2e collecte:
Kerk