Nieuws
Bemoediging
01-04-2020 16:54
Vraag
Mag ik u en jullie vragen de privacy, 'vertellen hoe het met anderen gaat', van elkaar te respecteren in deze tijd dat we juist begaan zijn met iedereen in de gemeente!
Verwijzing
Op de website van de gemeente Terpoarte (Deinum, Blessum, Boksum) www.terpoarte.nl staan mooie columns geschreven door onze consulent ds. Strubbe. Zeer de moeite waard om te lezen! Ook kunt u iemand anders vragen deze voor te lezen.
Verwijzing
Op de website van Terpoarte zullen volgende week YouTube opnames worden geplaatst van Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Van harte aanbevolen. Ds. Strubbe gaat voor tijdens de diensten.
Vraag
Als het mogelijk is, koop lekkere verse broodjes voor Pasen bij onze eigen bakkers en hang de broodjes aan de voordeur als groet van uw en jullie naaste buren!
Hartelijke groet Tine de Vries.
Kerkdienst 5 april 10.00 uur Omrop Fryslân
01-04-2020 11:43
Kerkdienst zondag 5 april 10.00 uur op Omrop Fryslân tv en online vanuit de PKN gemeente in Franeker.
Voorganger ds. Dorette van Houten van de Vrije Evangelische Gemeente in Franeker.
PG Stiens en PB Stiens
26-03-2020 20:38
U bent niet alleen

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu er in deze crisistijd veel maatregelen zijn getroffen om de verdere uitbraak van het virus te voorkomen, kunnen sommige mensen in de problemen komen. Ze mogen of kunnen niet naar buiten voor een boodschap of bijvoorbeeld om medicijnen te halen of een kaartje op de bus te doen. De meeste mensen hebben wel een netwerk van familie of vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen en dan met name voor de ouderen onder ons. Plaatselijk Belang Stiens wil samen met de Protestantse Gemeente Stiens met name die mensen de helpende hand bieden. Lukt het niet om binnen eigen familie- of vriendenkring hulp te krijgen voor het doen van een boodschap of een ander klusje, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Klaas Tigchelaar (zie onder). Hij kan u vertellen of er hulp mogelijk is van vrijwilligers en/of eventueel jongeren. Misschien zoekt u iemand om even een (telefonisch) praatje mee te maken om de eenzaamheid te doorbreken, het is allemaal mogelijk. Bezoek aan huis is echter uitgesloten.
Weet u mensen die eenzaam zijn, de deur niet uit mogen of kunnen, of die om andere redenen enige hulp kunnen gebruiken, meld dat dan. Wellicht is er wat te regelen. Verder is het mogelijk u aan te melden als vrijwilliger, want in deze moeilijke tijd hebben we elkaar heel hard nodig. Plaatselijk Belang Stiens en de Protestantse Gemeente Stiens stellen nadrukkelijk dat deze hulp voor iedereen in Stiens is.
Geef het door en let een beetje op elkaar. Hulp is ook te vinden op www.nietalleen.nl
Contactgegevens van Klaas Tigchelaar: 058 2573402 of mail: Protected email address
Onze kerken in Corona tijd
26-03-2020 12:59
Andere tijden, urgente vraag
Deze weken worden er geen kerkdiensten of samenkomsten gehouden. We willen daarom filmpjes maken met een overdenking of meditatie vanuit onze kerken.
Daarvoor zijn we DRINGEND op zoek naar (jonge) mensen die ons willen helpen de filmpjes op Youtube en de kerksite te zetten. Het gaat om het technisch afronden van filmpjes en uploaden.
U kunt ons ook tippen als u iemand weet die dit kan en zou willen. We zijn van plan om volgende week het eerste filmpje op internet te zetten.

Cees Vos
beamteams
mail: Protected email address
tel: 0582572763
Nieuwsbrief PKN Classis Fryslân
26-03-2020 00:16
Het vervallen van alle kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei.

Kerk zijn ten tijde van het coronavirus

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar in razend tempo op. Iedere dag worden er weer extra patiënten opgenomen in het ziekenhuis of zelfs doorverwezen naar de IC. Regelmatig kondigt de regering nieuwe maatregelen af en het einde van de crisis lijkt nog niet in zicht. Hoewel het zwaartepunt van de coronacrisis niet in Friesland ligt, gelden de regeringsmaatregelen landelijk en dit heeft onder andere tot gevolg dat een groot deel van het sociale leven stilligt. Voor ons als PG Stiens geldt dat alle kerkdiensten in ieder geval komen te vervallen tot 1 juni 2020 en afhankelijk van de ontwikkelingen mogelijk zelfs langer. Ook vergaderingen en pastorale bijeenkomsten zijn geschrapt. Wij realiseren ons dat dit grote gevolgen heeft voor al onze gemeenteleden. Immers het wekelijks samenzijn om ons geloof te vieren en te belijden is komen te vervallen en daarmee ook het sociale contact dat voor veel van onze gemeenteleden van wezenlijk belang is. Wij zijn ons hiervan terdege bewust en roepen u op om naar elkaar om te kijken waar dat mogelijk is. Dat kan helaas niet door een persoonlijk bezoekje, maar u kunt een telefoontje plegen of een kaartje sturen naar diegenen die daaraan volgens u behoefte hebben. Voor ons pastoraat geldt dat een persoonlijk bezoek helaas niet tot de mogelijkheden behoort, maar onze Kerkelijk Werker, mevrouw Tine de Vries is telefonisch bereikbaar voor pastorale bijstand. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 06-53705559.
Het zijn zware en moeilijke tijden voor ons allemaal, maar wij zijn ervan overtuigd dat we door naar elkaar om te zien en voor elkaar te bidden deze periode zo goed als mogelijk zullen doorstaan. Mogen wij op u rekenen in het omzien naar elkaar en het inschakelen van pastorale zorg waar dat nodig en wenselijk is? We wensen u en de uwen Gods Zegen toe en kracht in deze woelige en onvoorspelbare tijd.
Namens het Moderamen, Age Bos, scribaat

Nieuwsbrief Classis Fryslân met betrekking tot het coronavirus.
In de bijlage treft u de tekst aan van de Nieuwsbrief die op 25 maart is verzonden door de Classis Fryslân aan de Protestantse Kerken in Friesland.

Coronabrief 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...