Nieuws
Herdenking "Tsjernobyl 25 jaar later"
25-04-2011 22:55
Herdenking "Tsjernobyl 25 jaar later"
De Hege Stins, 15 mei 2011, aanvang: 19.00 uur

Waar was u toen...?
Deze vraag wordt vaak gesteld als het gaat om ingrijpende gebeurtenissen, die een grote impact hebben op het leven van mensen in ons eigen land en/of daarbuiten. De explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986 is zo’n gebeurtenis. Dat is alweer 25 jaar geleden, maar de gevolgen van deze ramp zijn nog steeds enorm. Vooral voor de ongeveer 6,5 miljoen mensen van Oekraïne en Wit-Rusland, die in de besmette gebieden wonen. Het leven is daar ontwricht en veel mensen leven onder armoedige omstandigheden.
Reden voor een aantal organisaties, waaronder Stichting Rusland Kinderhulp en het Nederlands Bijbelgenootschap om dit jaar stil te staan bij deze kernramp. Op zaterdag 23 april jl. is in Zwolle de landelijke herdenking geweest. In Stiens wordt op zondagavond 15 mei 2011 een herdenkingsdienst gehouden.


De Stichting Rusland Kinderhulp is opgericht in 1993. Haar hoofddoelstelling was en is nog steeds: hulp bieden aan kinderen in Wit-Rusland. Groepen kinderen naar Nederland halen en hen een gezondheidsverblijf aanbieden. In Friesland zijn drie werkgroepen actief: in Stiens, Dronrijp en Leeuwarden. In deze plaatsen zijn diverse keren kinderen uit Wit-Rusland in gastgezinnen opgenomen geweest. Tijdens de herdenkingsdienst op 15 mei worden alle betrokkenen vanuit deze drie plaatsen uitgenodigd.

In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap is landelijk de actie “Echo voor Tsjernobyl” gekoppeld aan de herdenking “Tsjernobyl 25 jaar later”. Bij de Stichting Rusland Kinderhulp leefde al langer de wens om naast humanitaire hulp ook iets te doen aan Bijbelverspreiding. De gevolgen van de ramp zijn zeker niet alleen van medische aard. Ook in geestelijk opzicht is er grote behoefte aan steun. De vraag naar Bijbels is ook groot.

Het doel van deze actie is dan ook om in Wit-Rusland (voor volwassenen en kinderen) Bijbels en Bijbelboekjes te verspreiden in ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, etc., in combinatie met humanitaire hulp. Alle giften die vóór 30 november 2011 binnenkomen voor dit project worden door het Nederlands Bijbelgenootschap verdubbeld. Op zondag 15 mei wordt in alle kerken in Stiens aandacht gevraagd voor deze actie.

We nodigen u van harte uit om de herdenkingsdienst op zondagavond 15 mei a.s. in De Hege Stins bij te wonen. Na de dienst is er koffie en thee voor de aanwezigen en is er gelegenheid voor ontmoeting.
Meer informatie over “Tsjernobyl 25 jaar later” vindt u op de site van Stichting Rusland Kinderhulp: http://www.ruslandkinderhulp.nl en op de site van het NBG: http://www.bijbelgenootschap.nl

Namens Stichting Rusland Kinderhulp, werkgroep Stiens en het Nederlands Bijbelgenootschap, werkgroep Stiens e.o.:
Durkje Koehoorn-de Jong en Jantine Leegstra
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS