Nieuws
PIT-dienst voor wakkere mensen
29-05-2010 13:35
Op zondag 6 juni zal er in De Hege Stins een PIT-dienst worden gehouden. PIT staat voor: zaad waaruit het leven groeit, levendigheid, uitdaging, gekruid, smaak en ook voor nog even doorpitten/uitslapen.

Deze dienst zal een eerste proef zijn voor een andere invulling van de kerkdienst met een grote diversiteit aan inhoud. Doel is om de dienst voor te bereiden door gemeenteleden en daarvoor goede ideeën te verzamelen waarbij de talenten van een ieder kunnen worden ingezet. Ideeën kunnen worden aangedragen bij ds. Desirée Scholtens.


Het samenzijn begint om 10.00 uur met koffie, thee, ranja en koek en daarna gaan we om 10.30 uur de kerkzaal in. We zullen dan stil staan bij een verhaal uit het Lukas-evangelie over rouw en verlies en daar in verschillende vormen invulling aan gaan geven.
De tweede PIT-dienst zal zijn op zondag 4 juli in de Sint Vituskerk met een ander onderwerp.

Meer informatie over de opzet van deze diensten is te vinden in het meinummer van Twaklank, op blz. 6.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS