Nieuws
40 Dagen Uitdaging: Kunst die verslaat
08-02-2024 13:30
De Passion. De Mattheuspassion. Het Stabat Mater. De Piëta.

Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus inspireert mensen om theater te maken, muziek te maken, uit te beelden.
Het is al zo oud als het verhaal zelf.

Dat gaat dieper dan zomaar iets moois maken. Het lijden en sterven van Jezus spreekt mensen aan vanuit diepe nood. Het goede dat vermoord wordt, de dood van God. Dat is iets heel groots. Het is ook groot lijden dat raakt aan het lijden in onze eigen wereld: de oorlogen, onverdraagzaamheid, onmacht, het grote onrecht dat blijkbaar zomaar ongestraft kan gebeuren. Op die manier kan het lijdensverhaal veel verschillende mensen aanspreken, of ze nu christelijk zijn of niet.


Een manier om met het lijden toen en nu om te gaan, is om het kunstzinnig uit te beelden. Kunst “verslaat” lijden en dood, op twee manieren.

  • Het “verslaat” het in de zin zoals nieuws gebeurtenissen verslaat. Kunst is een manier om het onzegbare uit te spreken.
  • Kunst “verslaat” ook lijden en dood door er schoonheid en goedheid tegenover te zetten. Kunst als troost en kritische tegenstem.

De veertig dagen voor Pasen zijn vanouds een tijd van bezinning. De uitdaging van deze veertig dagentijd is om het lijden te verslaan. Om kunst te maken die een brug vormt tussen het lijdensverhaal toen en het lijden nu. Om het verhaal niet onverteld te laten en troost en tegenstem te bieden.

Misschien ben je wel kunstzinnig, misschien vind je het gewoon leuk. Je hoeft in elk geval geen speciaal talent te hebben om aan de uitdaging mee te doen. Je hoeft ook niet per se gelovig of christelijk zijn, dat zijn de mensen bij de Passion of de Mattheus ook niet. Het gaat om jouw visie.

Uitbeelden kan op veel manieren: Beeldend, met verf of potlood, klei, papier of hout, textiel etc. Poëtisch, met woorden, ritme en rijm etc. Digitaal, met fotografie, beelden, TikTok etc. Het is de bedoeling dat wat je maakt uiteindelijk geëxposeerd wordt in de kerk in Stiens in de week voor Pasen. Wat je maakt, moet dus vervoerd en tentoongesteld kunnen worden. Je werk blijft eigendom van jezelf.

We komen drie keer bij elkaar vanaf 19.30 uur in De Hege Stins van de Protestantse Gemeente te Stiens:
  1. Donderdag 15 februari verdiepen we ons in het thema naar aanleiding van de laatste kreet van Jezus aan het kruis: Eloi Eloi Lama Sabachtani - Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? dit staat in Markus 15:34 en gaat terug op Psalm 22:1 uit de bijbel. Daarna kun je thuis aan de slag.
  2. Donderdag 7 maart praten we bij over hoe het gaat en waar je tegenaan loopt.
  3. Donderdag 21 maart verzamelen we de kunstwerken en praten we er over wat het je nu gebracht heeft.

Graag vooraf opgeven via dajscholtens@gemeentewerken.net. Tot ziens!
Ds. Desirée Scholtens, PG Stiens
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS